A A A

Historia

PARAFIA SYRYŃSKA

 

Wieś Syrynia istniała już w XIV wieku - wynika to z dokumentu pochodzącego z roku 1303. W roku tym konsekrowany był kościół parafialny w Lubomii, do którego przyłączono także Syrynię; z tym, że mieszkańcy tej wsi musieli dawać dowolne daniny proboszczowi lubomskiemu.

W dwa lata później, w 1305 roku wybudowano także kościół w Syryni. Zbudował go z polecenia biskupa wrocławskiego Henryka proboszcz raciborski, ks. Gyzler pod nazwą Major Syryna. Kościół został poświęcony czci św. Michała Archanioła.

W 1305 należała Syrynia do księstwa raciborskiego. W roku 1482 przeszła na dożywocie księż­nej wdowy Magdaleny. Po wymarciu linii książąt piastowskich na Raciborzu, pozo­stała przy księstwie, lecz w roku 1572 przeszła w drodze zastawu do właściciela Kędzierzyna i Raszczyc, szlachcica Wacława Reisewitza. Tenże Reisewitz nabył później Syrynię wraz z Lubomią, Bukowem i Nieboczowami za 40.300 talarów.

W roku 1595 naliczono w Syryni 30 gospodarzy i 2 chałupników, uprawiających dla siebie ogółem 33 l /2 włók ziemi. W roku 1532 wieś Syrynia miała także niemieckich osadników. Rozwój wsi musiał być stosunkowo pomyślny. W roku 1815 wieś wraz z kolonią Dąbrowy liczyła 11 posiadłości gospodarskich, 21 posiodłaczych, 16 zagrodniczych i 82 chałupniczych, które obejmowały 1619 mieszkańców.

W roku 1879 wybudowano szosę przez Syrynię na granicę Pszów Doły. W 1925r. zaczęto budować kolej z Bluszczów do Brzezia. W 1921r. należała wieś Syrynia do powiatu raciborskiego, a po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski do powiatu rybnickiego.

W roku 1923 utworzył się w Syryni komitet budowy nowego kościoła pod przewodnictwem naczelnika gminy Kłoska, który udał się do Kurii Biskupiej do wczesnego biskupa Hlonda, prosząc go o utworzenie osobnej parafii. Ks. Biskup przyrzekł odłączyć Syrynię od Lubomii i utworzyć osobną parafię. Już w tym samym roku 1923 biskup posłał pierwszego proboszcza ks. Teodora Moca do Syryni.

W roku 1925 rozpoczęto bu­dować nowe probostwo i zakupiono ziemię pod budowę nowego kościoła.

W 1934r. - 27 sierpnia rozpoczęto budowę nowej świątyni pod przewodnictwem ks. proboszcza Filipa Bednorza. Poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się 30-go września 1934 r. przez kanonika Mikołaja Knosałę z Pszowa, Budowę rozpoczął polier murarski Alojzy Zuzok z Rogów. Dalszą budowę oddano budowniczemu Walentemu Muciejkowi z Pszowa. Świątynię budowano 2 lata.

2 lutego 1936 r. wciągnięto na wieżę krzyż, który ufundował Alojzy Pawełek. Poświęcenie dzwonów odbyło się 5-go kwietnia 1936 r.

Poświęcenie kościoła p.w. św. Antoniego odbyło się 4 października 1936r. przez kononika ks. Knosałę. Konsekracji nowej świątyni dokonał 13 czerwca 1937 r. ks. Biskup Bieńek. [breake]

Kościół został zbudowany z ofiar i składek złożonych przez ludność. Część też ofiarowała Kuria Biskupia. Tabernakulum oraz lichtarze do głównego ołtarza ufundował Frydrych Wincenty. Górnicy pracujący na kopalni Anny w Pszowie ufundowali boczny ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Drugi boczny ołtarz ufundowały Niewiasty Matki Boskiej. Figurę św. Izydora, patrona rolników, ufundował oberżysta Jan Bugla. Figurę św. Józefa ufundował mistrz rzeźnicki Augustyn Kasza.

W sierpniu 1938r. stary, drewniany kościółek został przeniesiony do Katowic i umieszczony w Parku Kościuszki.

24 grudnia 1970 dzwony kościelne otrzymały napęd elektryczny. Zainstalowano także nowe megafony w kościele i przed kościołem.

W 1971r. przeprowadzono generalny remont wewnętrzny kościoła, pod kierownictwem architekta mgr Ireny Frania. Kościół odmalowano, wykonano nowy ołtarz, odnowiono organy. W miejsce bocznych ołtarzy postawiono odnowione rzeźby Matki Bożej i Najśw. Serca Pana Jezusa.

W roku 1972 rozpoczęto remont zewnętrzny kościoła: tynkowanie, naprawę dachu i zegara kościelnego. Prace ukończono w sierpniu 1973 roku; otynkowano wtedy również probostwo i budynki gospodarcze. W październiku rozpoczęto pracę nad nowym ogrodzeniem cmentarza.

W 1984 roku rozpoczęto budowę salek katechetycznych, a w roku 1993 podjęto ponownie malowanie i złocenie kościoła.

W 1997 roku parafia przeżywała wielką uroczystość peregrynacji obrazu Matki  Bożej Częstochowskiej.

W roku 1999 odnowiono zewnętrzną elewację kościoła, a w roku 2000 wykonano remont probostwa: otynkowanie większości pomieszczeń, pomalowanie całego probostwa, wymiana schodów, całkowite odnowienie kuchni, jadalni, kancelarii oraz pokoi na piętrze, rozbiórka przybudówek, zadaszenie wejścia na probostwo, wykonanie balkonu, całkowita wymiana instalacji elektrycznej, odnowienie mebli kuchennych, wykonanie stołu do dużej jadalni.

Pierwsze półrocze 2002 było czasem dalszych zmian związanych z pracami remontowymi. Probostwo "wzbogaciło się" o dwie nowe łazienki na piętrze, w których położono glazurę i wyposażono. W jednym z dolnych pokoi postawiony został kominek ogrzewający jeden pion probostwa. W piwnicach położono nowe tynki, wylano posadzkę, wstawiono okna i wybito wejście z zewnątrz. W końcu czerwca oddano do użytku nowy garaż.

W roku 2002 Parafia „świętowała” 330 rocznicę powstania procesji pacholczych. Z tej okazji staraniem Księdza Proboszcza została wydana krótka monografia przedstawiająca historię w/w procesji oraz śpiewnik pacholczy zawierający modlitwy i pieśni wykorzystywane podczas pielgrzymowania młodzieży do krzyży. Ze względu na tę okoliczność ukazał się też szereg artykułów w różnych gazetach: „Gość Niedzielny”, nr 13/2002, „Tak się ofiarowali, tak chodzą”, Tygodnik regionalny „Nowiny”, nr 13/2002, „Procesje pacholcze”.

Rok 2003 w zasadzie niczym nie różnił się od poprzedniego – w dalszym ciągu trwały prace remontowe na probostwie i w salkach katechetycznych. Tego roku w miesięczniku „Miejsca Święte” w numerze 4/2003 ukazał się obszerny artykuł o procesjach pacholczych zatytułowany: „Obróć serce Jezusowi”. Tego roku też po raz pierwszy nową trasą przeszła procesja teoforyczna w Uroczystość Bożego Ciała. Trasa biegła ulicami: Powstańców, Słoneczną, Rogozina, Powstańców. 

W roku 2003 została także wymieniona instalacja CO w kościele. 1 listopada tegoż samego roku o godzenie 14.00 w czasie modlitwy za zmarłych na cmentarzu Ks. Proboszcz poświęcił ufundowany przez Parafian Pomnik ku czci poległych w czasie II wojny światowej. Największą i najbardziej kosztowną inwestycją była wymiana poszycia dachu na budynku probostwa.

W czerwcu 2004 roku wykonano także elewację budynku probostwa, powstał także długo wyczekiwany przez Parafian parking przed kościołem oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Ważnym wydarzeniem w roku 2005 była wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Bp. S. Cichy, udzielając wówczas sakramentu bierzmowania. Rok ten obfitował w duchowe przeżycia. Tego roku bowiem swe święcenia diakonatu przyjął pierwszy od wielu lat pochodzący z naszej Parafii ks. Krzysztof Patas.

W tym roku Parafia obchodziła także 80-lecie swego istnienia. Z tej okazji po raz pierwszy został zorganizowany uroczysty festyn parafialny trwający dwa dni, podczas którego Parafianie świętowali swój jubileusz.

9 sierpnia rozpoczął się poważny remont w kościele – wzmocnienie stropu dachu. Parafianie jednak poradzili sobie z tą inwestycją i udźwignęli ją na swych barkach stając na wysokości zadania.

Po zakończeniu remontu stropu w kościele w styczniu 2006 roku do Parafian dotarła wieść o kolejnej ważnej inwestycji w kościele, która dotyczyła wymiany organów. Przygotowując się do tego przedsięwzięcia odremontowano chór, wymieniono ławki na chórze oraz gruntownie odremontowano wejście na chór. Organy „stanęły” i zabrzmiały pięknie na mających miejsce od lat wyczekiwanych Prymicjach ks. Krzysztofa Patasa, który 13 maja 2006 roku w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przyjął święcenia prezbiteratu.

18 czerwca podczas uroczystej Sumy odpustowej Ks. Bp. Gerard Bernacki dokonał poświęcenia nowego instrumentu. Podczas tej uroczystości na organach grał sam prof. Julian Gembalski, dzięki którego staraniom organy znalazły się w naszej Parafii. Syrynia gościła też w tym dniu delegację członków rady Parafialnej z Mennheim – skąd pochodzi nowy instrument. Tego dnia odbył się też pierwszy koncert muzyki organowej w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego.

Rok 2007 można nazwać rokiem muzyki organowej w naszej Parafii, odbyło się bowiem w tym roku wiele koncertów w naszym kościele. Pierwszy z nich miał miejsce już w styczniu tegoż roku. Kolejny w marcu oraz wiele w innych miesiącach (maju, czerwcu, grudniu). Na naszych organach grali wybitni muzycy, niejeden z koncertów miał także dodatkowo oprawę wokalną.

W marcu 2007 miała miejsce pierwsza Droga Krzyżowa ulicami naszej wioski. Było to niesamowite przeżycie dla wszystkich Parafian – nie tylko dla tych, którzy uczestniczyli w niej osobiście, ale także dla tych, którzy nie mogli pójść Drogą Krzyżową i łączyli się z idącymi duchowo. Podczas tej Drogi Krzyżowej Parafianie nieśli specjalnie na tę okazję przygotowany krzyż o naturalnych wymiarach. W niesieniu krzyża oraz czytaniu rozważań zaangażowane zostały wszystkie grupy społeczne zamieszkujące naszą wioskę. Młodzież wraz z Proboszczem Piotrem Kachlem ma nadzieję, że stanie się ona tradycją naszej Parafii.

 W kwietniu młodzież pacholcza naszej Parafii na zaproszenie Ks. Abp Damiana Zimonia pielgrzymowała do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. 9 kwietnia w drugim Dniu Świąt po raz 335 wyruszyła procesja pacholcza. Z tej okazji ukazała się także publikacja książki pt. „335 lat procesji pacholczych w Syryni” autorstwa Patrycji Bugla. Pozycja została współfinansowana przez Gminę Lubomia. Procesjami młodzieńców i panien z Syryni zainteresowała się także Telewizja Regionalna z oddziałem w Katowicach.

            9 czerwca nasi czcigodni kapłani (Ks. Piotr Kachel i Ks. Józef Kukuczka) obchodzili swój srebrny i złoty jubileusz kapłaństwa. Było to dla naszej Parafii wydarzenie niecodzienne, a przez to niezwykłe. Uroczystej Mszy świętej w tym dniu przewodniczył sam ks. Abp Damian Zimoń, a kazanie wygłosił o. Konrad Keler ze Zgromadzenia Księży Werbistów. Była to niezwykła uroczystość w naszej Parafii, czas, w którym wszyscy niezwykle się zmobilizowali, czemu dano wyraz podczas samej Mszy świętej, na której zgromadziło się bardzo wiele osób.

            Czasem szczególnej integracji dla naszej Parafii był dzień 16-go września. W tym dniu miał miejsce trzeci już Festyn Parafialny, który w tym roku po raz pierwszy odbył się na terenie ogrodów parafialnych. Był to czas niezwykłej integracji wszystkich zamieszkujących naszą Parafię. Czas spędzony z rodzinami. Wspaniałym był widok całych rodzin przychodzących, by razem pobyć, by razem się pobawić. Dochód z festynu był jak to już stało się tradycją przeznaczony na potrzeby naszej Parafii, a konkretnie na wymianę okien witrażowych w naszym kościele.

 Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem miesiąca września, były odbywające się w dniach od 23 do 30 września Misje Święte, prowadzone przez Misjonarzy Maryi Niepokalanej z Kędzierzyna Koźla: o. Jarosława Wachowskiego oraz o. Kazimierza Zdziebko.

            Należy także wspomnieć o tym, że rok 2007 nie był dla Parafian tylko rokiem przyjemności, ale także rokiem wielkich inwestycji. Otóż właśnie tego roku zostały w kościele wymienione wszystkie okna, na których witraże patrząc teraz można wpatrywać się w doskonałą przenośnię strumieni Bożej łaski.

            Styczeń roku 2008 rozpoczął się znowu koncertowo, bowiem już 27 tegoż miesiąca mogliśmy wysłuchać pięknego koncertu kolęd w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego i pani Elżbiety Grodzkiej-Łopuszańskiej.

            W okresie Wielkiego Postu, który w tym roku miał miejsce wyjątkowo wcześnie bo rozpoczął się już z początkiem lutego odbyła się kolejna Droga Krzyżowa ulicami Syryni.

9 lipca grupa naszych Parafian wyruszyła na pielgrzymkę do Matki Bożej w Lourdes.

            W niedzielę 24 sierpnia odbył się kolejny już festyn parafialny, który w tym roku został zorganizowany pod hasłem: „Rodzina siłą Parafii”. W tym dniu wszyscy Parafianie licznie zgromadzili się na ogrodach parafialnych by wspólnie świętować. Wspaniałym jest fakt, że w festynie brali udział wszyscy, bez względu na wiek, od tych najmłodszych, którzy przyjechali jeszcze w swoich wózkach, do tych najstarszych, którzy nieraz podbierali się o swoją laskę. Dużą popularnością tegorocznego festynu cieszyła się loteria fantowa oraz swojski kołacz wypieczony przez nasze Parafianki. Dochód z festynu został przeznaczony w całości na trwający cały czas remont w naszym kościele – wymianę instalacji elektrycznej oraz nagłośnienia.

 Wrzesień, to także czas szczególny dla naszej Parafii, ponieważ w dniach 21-25 tego miesiąca miało miejsce uroczyste odnowienie Misji Świętej pod hasłem: „Nie bój się, nie lękaj się! Wypłyń na głębię!”, które poprowadzili oo. Jarosław Wachowski i Kazimierz Ździebko OMI. Był to czas szczególnych duchowych przeżyć.    

28 września tegoż roku odbył się w naszym kościele kolejny koncert. Po raz pierwszy koncertowała pani Michalina Gorgosz z Syryni oraz Kwintet Smyczkowy „DiVerso” z Radlina. Koncert tradycyjnie już odbył się o godzinie 15.00 w naszym kościele parafialnym.

           25 grudnia w Boże Narodzenie o godzinie 16.00 w naszym kościele odbyły się uroczyste Nieszpory kolędowe z udziałem zespołu „Syryniczki” i chóru „Echo”.

           31 grudnia o godzinie 17.00 została odprawiona Msza św. podczas której pożegnaliśmy stary rok, która połączona była z nabożeństwem ekspiacyjnym.

         W dniach od 25 do 29.2009 nasza parafia przeżywał swe wielkopostne rekolekcje, którzy poprowadził dla nas ojciec Jarosław Wachowski ze Zgromadzenia Ojców Oblatów. 27 marca w ramach odbywających się rekolekcji już po raz kolejny mieszkańcy naszej parafii uczestniczyli w Drodze Krzyżowej ulicami naszej wioski. Po raz kolejny było to niesamowite przeżycie duchowe, które niewątpliwie pomogło nam bardziej wczuć się w mękę jaką przeżywał Chrystus niosąc krzyż na swoich ramionach.

        29 marca został ustanowiony dla naszej parafii Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej, którym został pan Patryk Bańczyk.

         21 czerwca w naszej parafii odbyło się uroczyste świętowanie 50-lecia święceń kapłańskich przez ks. Eugeniusza Cygana, który już od sześciu lat służy w naszej parafii.

        Kilka dni później, bo 28 czerwca odbył się w naszej parafii V jubileuszowy Festyn Parafialny organizowany w tym roku pod hasłem: „Dzieci skarbem rodziny”. Był to czas, w którym można było zobaczyć, jak silną jest nasza parafia, silną w miłość i rodzinę. To uroczystość iście wielopokoleniowa, bowiem uczestniczyli w niej wszyscy, od tych jeszcze w wózkach do tych już pod laskami.

W dniach od 6 do 10 lipca dzieci naszej parafii, które pochodzą w biedniejszych rodzin, bądź nie miały szansy pojechać nigdzie na wakacje wypoczywały w Poroninie w ramach prowadzonej od kilku lat Akcji Lato. Organizatorami niniejszej akcji są: Parafia św. Antoniego, pani Anna Kasza oraz pani Patrycja Bugla. Dzieci miały możliwość wyjazdu również dzięki przychylności naszej Gminy, która ofiarowała na ten cel aż 5 tys. złotych. Reszta funduszy pochodziła z dochodu tegorocznego Festynu Parafialnego, który został przeznaczony właśnie na ten cel.

19 lipca w naszej parafii swą Mszę prymicyjną odprawił ksiądz werbista Anthony Erragudi – pochodzący z Indii.

            13 sierpnia rozpoczęła się III pielgrzymka parafialna do sanktuariów Maryjnych, celem tegorocznej pielgrzymki było nawiedzenie Sanktuarium w Mariazell. Po powrocie na ołtarzy w naszym kościele zapłonęła świeca, którą przywieźli pielgrzymi z niniejszego sanktuarium.  

19 września w naszym kościele miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Otóż jedna z naszych parafianek pani Michalina Gorgosz zagrała na naszych organach swoją Mszę dyplomową. Było to uroczyste uwieńczenie jej nauki w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu w którym udział wzięły władze i wykładowcy tejże szkoły.

20 września w naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy siostrę Damianę – misjonarkę sióstr Salwatorianek, która opowiedziała nam o misjach i prosiła nas o pomoc dla swojej misji w Kongo w Afryce.

W październiku rozpoczęliśmy także remont wnętrza naszej świątyni. Trwa odświeżenie elewacji wewnętrznej oraz odnowienie figur przedstawiających wizerunki świętych.

W listopadzie ukazało się także nowe wydanie Parafialnej Książki Telefonicznej.

31 grudnia o godzinie 17:00 została odprawiona Msza święta kończąca rok 2009, była ona połączona z nabożeństwem ekspiacyjnym.

Następnie wzorem ubiegłego roku na ogrodach parafialnych odbyło się uroczyste powitanie nowego 2010 roku zorganizowane przez wójta Gminy Lubomia oraz sołtysa naszej miejscowości.

Rok 2010 można nazwać rokiem kolejnych wielkich inwestycji przede wszystkim w naszym kościele parafialnym. Inwestycje te połączone zostały również z pewnymi „nowinkami technicznymi”, w lutym tego roku zainstalowano bowiem w naszym kościele pętlę indukcyjną, dzięki której osoby starsze, bądź niedosłyszące mogą za pomocą specjalnych słuchawek doskonale słyszeć wszystko, co dzieje się podczas Mszy świętych i nabożeństw i dzięki temu lepiej w nich uczestniczyć.

26. marca odbyła się w naszej miejscowości kolejna Droga Krzyżowa ulicami naszej wioski, w której uczestniczyli również specjalni goście z Balingen w Niemczech. W czerwcu, a dokładnie 27. W naszej Parafii odbył się kolejny szósty już Festyn Parafialny pod hasłem „dać serce dzieciom”, dzięki temu, że jak co roku nasza parafialna rodzina dopisała obecnością i hojnością dzieci z naszej Parafii w dniach 23-27 sierpnia mogły wypoczywać w Lądku Zdroju, zwiedzając okolice.

Bardzo intensywnym czasem była końcówka października i początek listopada wtedy to przeżywaliśmy rekolekcje przedwizytacyjne a w dniach 2-3 listopada z swą wizytą kanoniczną przybył do nas ks. abp. Damian Zimoń. Październik to również jeszcze dwa dodatkowe, szczególne dni: 9 i 10 października bowiem nasza Parafia świętowała swoje 500-lecie. W pierwszym dniu obchody oraz wszelkie uroczystości odbywały się w Katowicach, gdzie od 1938r. w tamtejszym Parku Kościuszki znajduje się syryński drewniany kościółek p.w. św. Michała Archanioła, następnego dnia 10. Października uroczystości odbywały się w Syryni i zostały połączone z poświęceniem nowego wozu bojowego naszej OSP oraz otwarciem po generalnym remoncie Wiejskiego Domu Kultury.

W grudniu wraz z całą rodziną parafialną przeżywaliśmy Adwent oraz Święta Narodzenia Bożej Dzieciny, a 31. Grudnia o godzinie 00:00 na ogrodach naszej Parafii wspólnie weszliśmy w Nowy 2011 rok.