17.12.2020 – CZWARTEK

17.12.2020 – CZWARTEK

Mt 1,1–17    Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida

 

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

 

Oj, słuchając dzisiaj Ewangelii, można dostać zawrotu głowy od tych wszystkich imion, czasem takich dziwnych i obco brzmiących. Ale pomyślmy wspólnie przez chwilę, co Pan Bóg przez tę Ewangelię chce nam dziś powiedzieć, czego chce nas nauczyć.

Ile usłyszeliśmy przed chwilą imion, tyle też było ludzkich historii. A każda była inna i niepowtarzalna. Za każdym imieniem kryje się osobna, inna historia, a wszystkie razem zostały wpisane w wielką historię zbawienia. Tylu dziadków, pradziadków i prapradziadków miał św. Józef, opiekun Pana Jezusa, czyli – po ludzku myśląc – aż tylu miał ich sam Pan Jezus, syn Józefa i Maryi, jak o Nim powszechnie mówiono.

Każdy człowiek ma swoje miejsce i swoje zadania w historii zbawienia. Mówiliśmy już o tym, gdy zastanawialiśmy się nad Ewangelią o św. Janie Chrzcicielu.

Jeżeli w tym długim łańcuchu przodków Pana Jezusa zabrakłoby jednego człowieka, jakże wiele musiałoby się zmienić w całej historii!

Znamy naszych rodziców. Bardzo wielu z nas zna swoich dziadków i babcie. Ktoś z nas ma może jeszcze to szczęście znać swojego pradziadka czy prababcię.

Może ktoś z was chce teraz wypowiedzieć imiona babci i dziadka? Chyba je znacie?

A może ktoś zna imiona pradziadka i prababci?

A czy wiecie, jakie było ich życie? Czy znacie ich historie? Czy słuchaliście kiedyś opowiadań o różnych radosnych i smutnych wydarzeniach z ich życia? Czy oglądaliście razem z nimi stare, rodzinne zdjęcia?

Jedno jest pewne – oni przekazali wam życie i przekazali wiarę. Im należy się wasza wielka wdzięczność.

Jeśli babcia albo dziadek są z wami dzisiaj na roratach, to po wyjściu z kościoła serdecznie ich ukochajcie.

 

A oto kolejne wasze zadanie. Na odwrocie rysunku są zapiszcie polecenia do wykonania. Jeśli je wypełnicie, narysujcie obok nich serduszko. Posłuchajcie, jakie to zadania:

– znalazłem czas na chwilę rozmowy z babcią i dziadkiem;

– zadzwoniłem do babci i dziadka;

– oglądałem razem z nimi stare, rodzinne zdjęcia;

– posłuchałem opowiadania o radosnej albo smutnej historii z ich życia.

 

 

Rysunek

Na odwrocie napis:

Adwentowe zadanie na dzisiejszy dzień:

znalazłem czas na chwilę rozmowy z babcią i dziadkiem;

– zadzwoniłem do babci i dziadka;

– oglądałem razem z nimi stare, rodzinne zdjęcia;

– posłuchałem opowiadania o ważnej radosnej albo smutnej historii z ich życia.