Aktualności

 • Szczęście...

  Oddać siebie znaczy kochać...

 • Różaniec

  „Różaniec to skarb, który trzeba odkryć”

 • Totus Tuus

  Maryja jest Matką łaski Bożej, bo jest Matką Dawcy łaski. Zawierzcie się Jej z całkowitą ufnością! Promieniujcie pięknem Chrystusa

 • Różaniec...

  Kiedy ostatnio miałem różaniec w ręku?

 • Daj mi poznać Panie...

  Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
  Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
  Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

 • Życie

  Możesz być sobą! Masz swój własny rozum. Masz swoje własne serce. Bądź sobą i krocz swoją własną drogą w prostocie, umiarkowaniu i miłości bliźniego, a znajdziesz może po raz pierwszy prawdziwą radość.

 • Krzyż

  Nie wystarczy wziąć krzyż do ręki i ucałować. Trzeba go nieść...

 • Zły dzień..

  Gdy wierzysz w Boga, popatrz w górę...

 • Dawać innym nadzieję...

  Dać nadzieję, znaczy nieraz tyle, co przywrócić życie drugiemu, czuć się za drugiego odpowiedzialnym. Gdzie jeden kwiat znowu może zakwitnąć, pewnego dnia rozkwitną ich tysiące!

   

 • Szczęście

  Szczęście znajduje się w tobie. Zaczyna się na dnie twego serca,..

 • Bóg...

  Pan sam obdarza szczęściem,
  a nasza ziemia wyda swój owoc.
  Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,
  a śladami Jego kroków zbawienie.

 • Chleb życia...

  Ja jestem chlebem życia, kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął...