Refleksje

 • Matka

  "W rysach matki rozpoznajemy największe podobieństwo do jej dzieci. Jeżeli więc chcemy poznać Syna, musimy przyglądać się Matce. Matka prowadzi do Syna!"

 • Jan Paweł II

  „Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.” (Jan Paweł II, List do artystów, 1999 r.)

 • Maryjo!

  "Jeżeli chcemy mieć właściwy stosunek do Chrystusa, musimy zacząć od Maryi, musimy najpierw zrozumieć, że jesteśmy Jej dziećmi."

 • Maj

  Pan jest moim pasterzem,
  niczego mi nie braknie,
  pozwala mi leżeć
  na zielonych pastwiskach.

 • Stać się nowym człowiekiem

  Nowe życie rodzi się wewnątrz, w spokoju i refleksji, w prostocie i modlitwie.

 • Miłosierdzie Boże

  Twe miłosierdzie nie ma granicy
  a rozum ludzki pojęć nie może
  spraw by mnie nigdy nie ominęło
  miłości Twojej bezkresne morze

 • Wielkanocny pacierz

  Nie umiem być srebrnym aniołem –
  Ni gorejącym krzakiem –
  Tyle Zmartwychwstań już przeszło-
  A serce mam byle jakie.

 • Kto nas pozamykał...

  Ludzie często nie dowierzają, gdy dotyka ich coś bardzo bolesnego. Nie dowierzają, że ktoś umarł, odszedł, że przestał kochać, że ma ciężka chorobę, że utracił pracę itp. Teraz wszyscy nie dowierzamy w to co się dzieje.

 • Niedziela Palmowa

  Zbliża się okres wyjątkowy
  rozpoczęcie Tygodnia Wielkiego
  z pokorą pochylajmy głowy
  nad zmartwychwstaniem Jego

 • Słowa Papieża podczas modlitwy o ustanie pandemii

  "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”. Początkiem wiary jest świadomość, że potrzebujemy zbawienia. Nie jesteśmy samowystarczalni, sami toniemy; potrzebujemy Pana jak starożytni żeglarze gwiazd. Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy.

 • Nawrócenie

  Wybacz mi proszę, mój bunt,

  gdy serce pełne goryczy

  pychą sycone zamiera,

  a rozum język mój ćwiczy.

 • Wielki Post

  Wielki Post do znakomity czas, by uświadomić sobie jak wielką wartość ma nasze cierpienie. Zbawienie Świata nie dokonało się w inny sposób, ale właśnie poprzez niebotyczne cierpienie...