Refleksje

 • Ojczyzno moja

  Ojczyzno moja – napisała w swoim Dzienniczku św. Siostra Faustynaile Ty mnie kosztujesz. Nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za Ciebie”.

  To właśnie ona usłyszała od Pana Jezusa obietnicę:

  - „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie mojej woli, wywyższę Ją w potędze i świętości. Z Niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje…”.

 • Listopad

  Naucz się doceniać to, co masz,

  zanim czas sprawi, że docenisz to, co miałeś.

  — Susan Lenzke

 • Czemu...

  (…) powiedz, czemu tak mi jest,

  Że czasem tylko siąść i płakać.

  (…) czemu mnie do raju bram,

  Prowadzisz droga tak Kretą

  I czemu wciąż doświadczasz tak,

  Jak gdybyś chciał uczynić świętą?

 • Podaję Ci Różaniec

  Podaję Ci Różaniec,

  Tobie Siostro, Tobie Bracie,

  byś z pokorą serca swego

  i z czystej, dobrej duszy,

  pomodlił się o Pokój na świecie.

 • Tata

  ,,Dla dziecka nie ma większego bohatera jak tata, który z całego serca kocha mamę. Wygrywanie ojcostwa zaczyna się od wygrywania małżeństwa.” ks. Marek Dziewiecki

 • Bóg złączył

  Dwa serca połączone miłością są w stanie zbudować dla siebie i swoich dzieci dom szczęścia. Wszystko inne jest jeno dodatkiem. Najważniejsze jest, by odpowiedzialne skrzydła miłości objęły serca tworzące dom. Jeśli się to stanie, jest w nim przytulnie, bezpiecznie, dobrze, bo ich pieśnią jest harmonia kochających serc. Tak zaprogramował człowieka Bóg.

 • Weź różaniec...

  Weź różaniec do rąk

  jak kotwicę bezpieczną

  wśród fal co przerażają głębią...

  Weź różaniec do rąk

  jak klucz dany nam z Nieba

  Niech on nasze serca otwiera

  byśmy nawzajem byli dobrzy

  jak bochen chleba...

 • Boże naucz mnie...

  Boże, naucz mnie jak być płomieniem miłości i światłem dla ginących, aby słuchając słyszeli, aby patrząc widzieli Ciebie we mnie i zaczęli żyć... na nowo w Tobie

 • Naśladować Chrystusa

  Żyjemy w świecie proponującym bardzo różnorodne drogi do szczęścia. Ciągle stawia się przed nami innych bohaterów. Gubią się w tym nawet ludzie doświadczeni. Jedynym rozwiązaniem, by nie zginąć zupełnie w gąszczu reklamowanych, ciągle nowych wzorców, jest tak bliskie podejście do Jezusa, by móc Go naśladować.

 • Katecheza z praktyką

  Żyjemy w świecie usuwania na margines wszystkich słabych, niezdolnych do rywalizacji z mocniejszymi. Zapominamy jednak, że prawdziwa wartość człowieka ujawnia się w jego odniesieniu do tego, co słabe: do dziecka, starca, chorego, kalekiego.

 • Zegar z wahadłem

  A ty, co zrobiłeś z godziną, która właśnie upłynęła?

 • Na wzór Maryi

  Nie szukajmy nadzwyczajności w naszym życiu, nie sądźmy, że to niezwykłe pielgrzymki i nadzwyczajne czyny i umartwienia nas uświęcą, ale szukajmy raczej, jak zwykle i na co dzień z pokorą wypełniać wolę Bożą … jak zwykle i na co dzień żyć życiem uczciwym i dobrym, bo na tym polegała niezwykłość Maryi…