Refleksje

 • Opowiadaj Bogu

  Opowiadaj o Bogu tym,

  którzy Go jeszcze nie znają.

  O Bożej dobroci, mów im,

  być może, cię wysłuchają?

 • Dwie chusteczki

  W Bogu jest cała nasza nadzieja,

  z niej czerpiemy do życia siły.

  Nasz Pan jest z nami w życia zawiejach,

  aby nas one – nie powaliły.

 • Boże Miłości!

  Dałeś Boże jakże wiele człowiekowi,

  możliwości, jego rozwojowi.

  Aby mimo swoich wad, nielojalności,

  człek widział w Stwórcy – Boga miłości!

 • Wakacje

  Wakacje…
  Czas oczekiwań…
  Wakacje…
  Czas rozmyślań…

 • Kobieta...

  Serce kobiety jest tym co powoduje, że świat się kręci.

 • Chrześcijaństwo...

  Chrześcijaństwo jest dla nas wielką szansą, ale także niezwykle odpowiedzialnym zadaniem.

 • Jezus...

  „Proszę was, abyście się przeciwstawiali wszystkiemu co uwłacza ludzkiej godności, poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu”.

 • Krok za krokiem

  Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.

 • 10 cech miłości

  Miłość nigdy nie będzie wymagać od Ciebie zrobienia czegoś, co nie jest dla Ciebie dobre.

 • Panie proszę...

  Panie,

  daj mi siłę, by rosnąć,

  daj mi siłę, by kochać,

  nie czekając jutra,

  nie tracąc moich najpiękniejszych lat.

 • Dekalog Kierowcy

  Jak co roku przed nami czas wakacji i urlopów...

 • Wakacje to pomysł na Boga

  Pamiętajmy o tym, że wychowanie, dojrzałość i odpowiedzialność danej osoby weryfikuje się właśnie w okresie wakacyjnego odpoczynku.