Adwent...

 

Adwent głosi to przesłanie

 

Adwent głosi to przesłanie,

Którym Ty nas wzywasz, Panie,

Na pokutę i czuwanie.

 

Więc czuwajcie, bo nie wiecie,

Kiedy zjawi się na świecie

Pan, by sądzić wszystkie rzeczy.

 

Zanim przyjdą nowe święta

Pan przychodzi w Sakramentach,

Jego Moc już w nas poczęta.

 

Witaj, sprawiedliwy Panie,

Niech zwycięstwa dzień nastanie,

Niechaj miłość w nas zapłonie.