Adwent

W Adwentowej ciszy

W Adwentowej ciszy

czekamy na przyjście z nieba

Tego co kiedyś w żłobie

dziś w białym opłatku chleba

Chociaż niepokój i trwoga

serca i dusze ogarnia

czekamy aż je oświetli

betlejemska latarnia

Ona przyniesie nadzieję

na Zbawienie człowieka

tam gdzie maleńka miłość

nasze serca ogrzeje