Bądź

Bądź czwartym Królem

To nic, że spóźnisz się nieco

do Betlejem, które jest w tobie,

bo nie miałeś królewskich darów,

mirry pokory, kadzidła zachwytu

i złota modlitwy - to nic...

możesz przecież jeszcze przynieść

w szczodrym darze Małemu Wielkiemu

na nowo Narodzonemu twój naprawdę

Nowy Rok idący z Panem Bogiem.