Chrystus

Chrystus połamany

Chrystus nie ma już rąk,
Ma tylko nasze ręce
Do pracy nad Swoim dziełem.
Chrystus nie ma już nóg,
Aby iść dzisiaj do ludzi.
Chrystus nie ma już głosu,
Aby mówić dzisiaj o Sobie
Chrystus nie ma już sił,
Ma tylko nasze siły,
By prowadzić ludzi do Siebie.
Chrystus nie ma już Ewangelii,
Które oni czytają jeszcze.
Ale to, co sprawiamy
Słowem i czynem,
Jest Ewangelią pisaną dzisiaj.