Czy wyruszysz...?

Czy wyruszysz ze Mną w drogę?

Pamiętaj, że zawsze przychodzę do ciebie, zawsze jestem obok ciebie. Pamiętaj o tej prawdzie, choć zabiegany i zagoniony jesteś. Chcę troszczyć się o ciebie, bo Jestem Dobrym Pasterzem. Przez Moją Ofiarę Krzyża, wzgardzenie zwyciężyłem, stałem się mocnym Fundamentem, którego nikt nie zniszczy i nie pokona.

Pragnę byś wzmacniał Mnie swoją pracą, swoim życiem. Byś ofiarował Mi swoje troski i cierpienie, swój bezsens i zagubienie.

Połóż w budowaniu Kościoła swoją małą cegiełkę - by On nieustannie wzrastał. By stawał się przez ciebie bardziej ludzki i święty.

I choć będą ci rzucać kłody na twej drodze, nie martw się, nie zniszczą ciebie. Nie pokonają ciebie, jeśli trwasz w nauce Mojej jeśli sam na to nie pozwolisz.

Popatrz dziecko moje, jaką wielką miłością darzy cię Mój Ojciec? Tylko ci, którzy nie poznali i nie doznali Miłości Mego Ojca mogą cię nie rozumieć. Oni nie wiedzą, co to znaczy Miłość Boża! Ja cię rozumiem i kocham i nie zostawiam cię samego, bo: "Dobry Pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik ucieka, bo nie zależy mu na owcach. Ja Jestem Dobrym Pasterzem".

Kroczę razem z tobą, by zaprowadzić cię na polanę Miłości, Prawdy i Pokoju. Zaufaj Mi.

Czy wyruszysz ze Mną w drogę?