Dobry człowiek

DOBRY  CZŁOWIEK

 

Być człowiekiem, dobrym człowiekiem

to jedyne, co ważne na świecie.

Ale kogo to interesuje? Komu jeszcze na tym zależy?

Bycie dobrym zakłada rzeczy, które nie są modne:

prostotę, uprzejmość, dobrowolność, dobro,

gotowość do działania, altruizm.

Wciąż nawołuje się o coś nowego:

o nowy porządek ekonomiczny,

o nowy system socjalny, ale rzadko słyszę coś

o fundamentach wspólnotowego życia człowieka.

Wielki świat interesuje się wyłącznie wielkimi sprawami,

sprawami, które rzucają się w oczy, sprawami,

które u wielu na skali wartości stoją najwyżej:

karierą, honorem, szczęściem, pieniędzmi.

Pożąda się tytułów, dyplomów, osiągnięć, zaangażowania.

Pożąda się człowieka technicznego, naukowego.

Możliwie odpornego na ludzkie uczucia, na serce.

Komputer nie uczy się z sercem.

Dlaczego jest tak przeraźliwie dużo biedy na świecie?

Dobrzy ludzie nie mają władzy,

a ci, którzy ją mają, często postępują tak,

jakby ziemskie dobra były ich prywatną własnością.

Nie daj się zniechęcić!

Stań się dobrym człowiekiem,

w pełni dobrym człowiekiem.

Wtedy kawałek świata, w którym żyjesz i pracujesz,

stanie się dzięki temu lepszym kawałkiem świata.