Dzień Papieski 2018

            Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego Promieniowanie Ojcostwa zachęca też do ponownego sięgnięcia do homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Kielcach 3 czerwca 1991 roku poświęconej IV Przykazaniu Bożemu – Czcij ojca swego i matkę swoją. Możemy tę homilię rozumieć jako konkretne wskazówki nadal aktualne w naszej Ojczyźnie.

Św. Jan Paweł II przypomina nam, że Odkupienie dokonuje się najpierw przez rodzinę. Papież wskazując na kluczowe znaczenie rodziny zauważa: „Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią: „Czcij ojca i matkę”. Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców: „Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć. Bądź godny imienia ojca! Bądź godna imienia matki!”

Św. Jan Paweł II stwierdza, że Jezus Chrystus przyszedł objawić ludzkości ojcostwo Boga. Objawić, czyli przywrócić. Przywrócić przez posłuszeństwo aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Tylko w ten sposób Bóg mógł przezwyciężyć skutki grzechu pierworodnego, który był nieposłuszeństwem i zarazem odrzuceniem ojcostwa Boga.

Później Papież powiedział:

Czcij ojca i matkę – powiada czwarte przykazanie Boże. Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny. Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie – mówi się tak: „nieoczekiwanie” – nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. (…) Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu, właśnie to Boże ojcostwo”.

W czasie homilii wygłoszonej w Kielcach św. Jan Paweł II utożsamiając się z nami w Ojczyźnie najpierw z pasją przestrzegał przed lekkomyślnym niszczeniem rodziny i wzywał do jej odbudowywania.

„Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina, i ludzkie macierzyństwo, niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce Przymierza Boga z ludźmi” – wołał na zakończenie homilii w Kielcach św. Jan Paweł II. Wołanie to dzisiaj nadal jest aktualne.

Promocja ojcostwa, której dokonuje św. Jana Paweł II nie stoi w opozycji do innych wartości. Ojcostwo Boga nie umniejsza ojcostwa ludzkiego. Wprost przeciwnie, stanowi dla niego wzór i oparcie. Ojcostwo nie jest też widziane w opozycji do macierzyństwa, czy dziecięctwa. W myśleniu Jana Pawła II te wartości są wobec siebie komplementarne, wzajemnie się dopełniają i uzasadniają.

            Przeżywany dzisiaj Dzień Papieski może być dla nas doskonałym zaproszeniem do sięgnięcia po teksty Karola Wojtyły. Jedno jest pewne: dzięki nauczaniu papieża możemy lepiej zrozumieć, jak pojmował świat i jak bardzo jako Ojcu zależało mu na swoich dzieciach, które często pogubiły się w codziennym życiu, przywiązując się do tego, co materialne.                      Liturgia daje dzisiaj Ewangelię, która sprawia, że nie możemy przejść obok niej w sposób obojętny i bez głębszej refleksji. Odpowiedź Jezusa na pytanie ewangelicznego bohatera może otworzyć drzwi naszego serca do oddania się w miłości.                                            Święty Jan Paweł II, którego nauczanie dzisiaj szczególnie wspominamy, wypowiedział kiedyś słowa: „Miłość, która jest z Boga, miłość tkliwa i oblubieńcza, jest równocześnie źródłem głębokich i radykalnych wymagań”. Jest to bardzo ważna wskazówka dla nas, by w naszych spotkaniach z Bogiem, także na tej Eucharystii, prosić o to, by Pan dawał nam siłę do stawiania sobie wymagań i podejmowania takich decyzji, które pozwolą iść za Nim w naszej codzienności.                     

Dziś otrzymujemy szczególne zadanie, by podziękować Bogu za niezwykłego Nauczyciela, jakim był Święty Jan Paweł II. Jesteśmy zaproszeni też do tego, by prosić Boga, aby za wstawiennictwem naszego Papieża - Polaka, pytać Jezusa w czasie osobistej modlitwy: „Co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne?”. Niech słowa Ojca Świętego staną się dla nas drogowskazem i inspiracją do podejmowania ważnych życiowych decyzji.