Granica

Granica

Na granicy drogi
nie ma drogi, JEST META.

Na granicy wspinaczki
nie ma wspinaczki, JEST SZCZYT.

Na granicy nocy
nie ma nocy, JEST ŚWIT.

Na granicy zimy
nie ma zimy, JEST WIOSNA.

Na granicy śmierci
nie ma śmierci, JEST ŻYCIE!