Kapliczka na Dąbrowach

Historia Dąbrowskiej kapliczki

 

Nie bez powodu historię tę zapisuję 16 października, czyli w 35 rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Apostolską. Kaplica z figurą Matki Bożej Niepokalanej na Dąbrowach powstała jako wotum wdzięczności naszemu rodakowi, papieżowi Janowi Pawłowi II. Początki historii figury Matki Bożej Niepokalanej sięgają 1938 roku, gdyż wtedy najprawdopodobniej została zakupiona w Rydułtowach. Swoje pierwsze miejsce znalazła na ołtarzyku w domu Pani Marii Szczygieł z domu Śliwka. Traktowana była tam na co dzień z należytym szacunkiem, czczono ją na rodzinnym ołtarzyku. Figura również towarzyszyła społeczności syryńskiej w obchodach Bożego Ciała, do 1970 roku widniała na ołtarzu u państwa Kobrus. Później ksiądz Kukuczka zmienił trasę Bożego Ciała i tym samym figura trafiła na ulicę Poprzeczną do domu Heleny i Pawła Kalisz. Figura ta również przez parę lat znajdowała się u państwa Adamek. W tym czasie figurę zawsze traktowano z należytym szacunkiem, a podczas uroczystości Bożego Ciała znajdowała honorowe miejsce na jednym z ołtarzy.

Posąg Matki Bożej Niepokalanej swój pobyt na Dąbrowach rozpoczął 16 września 2011 roku, gdzie osobiście ją przywiozłem. Przez cały okres zimowy Matka Boża była odnawiana i malowana przez mieszkańca Dąbrów Artura Rybarza. W oryginalnej wersji figury znajdowała się chromoniklowa tablica z wygrawerowanym kielichem nad którym znajdowała się hostia, a po bokach umieszczone były cztery róże. Ze swojej strony wygrawerowałem dodatkowo napis TOTUS - TUUS. Początkiem roku 2012 rozpocząłem poszukiwanie odpowiedniego miejsca do stworzenia kapliczki, w której zostałaby umieszczona odnowiona figura Matki Bożej Niepokalanej. Najtrafniejszym miejscem na kapliczkę wydawał mi się teren pod lasem, niestety obszar ten należał do Nadleśnictwa Rybnik. Pół roku czekałem na ich zgodę, a przed rozpoczęciem budowy musieliśmy przesłać im projekt. Zadania tego podjął się p. Marek Szebesta, który zaprojektował kapliczkę. We wrześniu 2012 roku rozpoczęto pierwsze prace przy wykonaniu fundamentu, a także zaczęto kompletowanie materiałów budowlanych. Głównym murarzem kaplicy był pan Herbert Zając z Lubomi. Po Wielkanocy rozpoczęto prace budowlane, a na efekty nie trzeba było długo czekać. Już 3 maja 2013 roku ukończono budowę kaplicy. 25 maja 2013 odbyło się uroczyste nabożeństwo majowe podczas którego kapliczka została poświęcona przez proboszcza ks. Piotra Kachla i ks. Szymona Karnówkę. Swoje zainteresowanie kapliczką wykazał także ks. Konrad Keler, który przywiózł do jej wnętrza z Ziemi Świętej 2 kamienie i krzyż oraz obraz Jana Pawła II. Poza wymienionymi dewocjonaliami umieszczono tam również obraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kamienie pochodzące z Fatimy i Medjugorie oraz różaniec z krzyżem wykonanym z chromoniklu.

W październiku o godzinie 17.00 mieszkańcy Dąbrów codziennie odmawiają w niej różaniec. Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które pomagały przy powstawaniu kapliczki, dziękuję za wkład materialny, ale także za chęć pracy i dar swych rąk. Z tego miejsca dziękuje również państwu Cwynar, którzy opiekują się kwiatami wokół kaplicy. Bóg zapłać.

 

Jan Skatuła