Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

 

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Św. Antoniego w Syryni z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 46, reprezentowany przez ks. Piotra Kachel.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest: ks. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego przechowywania danych i innych udziela administrator.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@eposkopat.pl.