Króluj nam, Chryste

Króluj nam, Chryste

Ku Tobie tylko, Chryste

przemierzać życia szlak.

Błogosław serca czyste,

gdy ciężar grzechów spadł.

W wieczystej chwały tronie

królujesz z Ojcem swym.

Ku Tobie wznoszę dłonie,

dziękczynny śpiewam hymn.

Ku Tobie wznoszę oczy,

by przyjąć Boski dar.

Ty mnie przytulisz z miłością

do Twych krwawiących ran.