Maj

Pieśnią wesela witamy, o Maryjo,
miesiąc Twój.
My Ci z serca cześć składamy,
Ty nam otwórz łaski zdrój.
W tym miesiącu ziemia cała życiem,
wonią, wdziękiem lśni,
Wszędzie Twoja dźwięczy chwała,
gdy majowe płyną dni.

 

Zaczął się kolejny maj. Dla wielu jest on szczególnym miesiącem, bo to wtedy gromadzimy się wspólnie, aby wychwalać Maryję śpiewem i nabożeństwem. Jedną z najpopularniejszych modlitw maryjnych jest niewątpliwie Litania Loretańska, którą Kościół nie tylko oficjalnie zatwierdził obdarzając ją licznymi odpustami, ale również gorąco zaleca jej odmawianie swym wiernym podczas różnych nabożeństw, zwłaszcza majowych.

Składajmy cześć Maryi w majowe wieczory. Niech w naszych sercach znajdzie się chwila wewnętrznej ciszy, pragnienie serca, by swe myśli wznieść do Maryi. W Jej, bowiem rękach Bóg złożył wszystkie skarby swych łask, które Ona hojnie rozdaje swym ziemskim dzieciom. Zachęcamy do uczestnictwa w tych przepięknym nabożeństwie w każdy dzień maja. Od poniedziałku do soboty o godzinie 17.30, a w niedzielę o godzinie 16.00. Niech nie zabraknie nikogo – dzieci, młodzieży i dorosłych. Tak wiele zawdzięczamy MATCE.