Małżeństwo

MAŁŻEŃSTWO

Małżeństwo jest sakramentem, i którego udzielają sobie nawza­jem małżonkowie. Kapłan jest koniecz­nym urzędowym świadkiem tego faktu ze strony Kościoła. Do istoty małżeństwa na­leży jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę, aby byli płodni i rozmnażali się oraz byli jednym ciałem. Sakrament małżeństwa umacnia małżonków do mi­łowania siebie wzajemnie, tak jak Chry­stus umiłował swoją oblubienicę - Koś­ciół (por. KKK 1601-1666)

 

Dokumenty potrzebne do sakramentu MAŁŻEŃSTWA:

  •  aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz metryki chrztu
  •  dowody osobiste
  •  ostatnie świadectwo katechizacji
  •  świadectwo bierzmowania (data)
  •  zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  •  zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego

(niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

Święty Paweł Apostoł napisał: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół... Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa o do Kościoła” (Ef 5,25.32). Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność ich na drodze do życia wiecznego.

 

 

NAUKI  PRZEDŚLUBNE

W PARAFIACH  DEKANATU  PSZÓW W ROKU 2020 - brak informacji

 

 

*********************************************************

 

DZIEŃ Skupienia - brak informacji na 2020 rok

 

***********************************************************

Od stycznia 2020 roku zapisy na nauki przedmałżeńskie

 i do poradni życia rodzinnego odbywają się przez portal:

http://narzeczenikatowicka.pl/