Małżeństwo

MAŁŻEŃSTWO

Małżeństwo jest sakramentem, i którego udzielają sobie nawza­jem małżonkowie. Kapłan jest koniecz­nym urzędowym świadkiem tego faktu ze strony Kościoła. Do istoty małżeństwa na­leży jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę, aby byli płodni i rozmnażali się oraz byli jednym ciałem. Sakrament małżeństwa umacnia małżonków do mi­łowania siebie wzajemnie, tak jak Chry­stus umiłował swoją oblubienicę - Koś­ciół (por. KKK 1601-1666)

 

Dokumenty potrzebne do sakramentu MAŁŻEŃSTWA:

  •  aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz metryki chrztu
  •  dowody osobiste
  •  ostatnie świadectwo katechizacji
  •  świadectwo bierzmowania (data)
  •  zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  •  zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego

(niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

Święty Paweł Apostoł napisał: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół... Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa o do Kościoła” (Ef 5,25.32). Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność ich na drodze do życia wiecznego.

 

 

NAUKI  PRZEDŚLUBNE

W PARAFIACH  DEKANATU  PSZÓW W ROKU 2018

 

DATA

godzina

parafia

26 i 27  PAŹDZIERNIK

godz.18.30

w Domu Parafialnym

KOKOSZYCE

par. Niepokalanego Serca Maryi

19 i 20 LISTOPAD

godz. 18.00

Dom Parafialny

ZAWADA                                                  

par. Podwyższenia Krzyża Św.

14 i 15

GRUDZIEŃ

godz. 19.00

Dom Parafialny

SZCZERBICE

parafia św. Maksymiliana

 

*********************************************************

 

DZIEŃ Skupienia dla narzeczonych w Bazylice w Pszowie:

niedziela 4 listopada 2018

Początek w Domu Parafialnym o godz. 15.00 (przy Straży Pożarnej w Pszowie)  potem Msza św. w Bazylice.

 

***********************************************************

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

- Parafia Rydułtowy: czynna w każdy czwartek od godz. 17. 00 - 18.00 zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu  508 177 627 - można dzwonić codziennie po 16.00