Maryja ma Królowa

Maryja ma Królowa

Maryjo Królowo!

Tyś mą podporą duchową.

W chwilach słabości zwracam się

do Ciebie pełna ufności.

Ty pomocy nie odmawiasz,

wolę swoją nam objawiasz.

Dobra rada Twa,

spokój  duszy da.

Maryjo nie opuszczaj mnie,

gdy mam myśli złe.

Skieruj je na dobrą drogę,

by odzyskać duszy pogodę.

Gdy me serce pełne wątpliwości,

nie dopuszczaj do słabości.

Ukaż drogę prawdy,

bym ufała Ci jak dawniej.

Kiedy zranię Twego Syna,

przebacz mi Maryjo Jedyna.

Nie odtrącaj, uproś łaski moc.

Nie odtrącaj, daj mi swą pomoc.

O Maryjo ma Królowo,

wciąż odkrywam Cię na nowo.

Czuję Twą miłość gorącą

wszechogarniającą.

Wielbię Cię za to moja Pani,

 serce swe niosę w dani.