Nakarm mnie Panie...

Nakarm mnie, Panie,
chlebem pokory,
chlebem posłuszeństwa,
chlebem miłosierdzia,
chlebem mocy,
abym złamał moją wolę
i zjednoczył ją z Twoją;

chlebem wewnętrznego umartwienia,
chlebem oderwania się od dóbr tego świata,
chlebem cierpliwości,
abym umiała znosić cierpienia duszy
- Jeśli chcesz mnie przybić do Krzyża
- Bądź wola Twoja!

chlebem mocy, abym wytrwał w cierpieniu,
chlebem, który pozwoli mi widzieć
zawsze i wszędzie tylko Ciebie.

Jezu, Maryjo, Krzyżu święty
- bądźcie moimi jedynymi przyjaciółmi.