Namaszczenie chorych

NAMASZCZENIE CHORYCH

 

Cierpienie szczególne znaczenie ma w chrześcijaństwie. Chrystus zbawił nas przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Cierpienie przeżywane w łączności z Nim nie jest bezsensowne. Jezus nigdy nie pozostaje obojętny wobec ludzkiego cierpienia. Podczas swego ziemskiego życia niejednokrotnie uzdrawiał z chorób duszy i ciała. Tą mocą obdarzył także apostołów. Już od najdawniejszych czasów do chorych wzywano kapłanów Kościoła, aby udzielili specjalnego błogosławieństwa i namaszczenia, które przyjęte z wiarą umacnia w znoszeniu choroby, uzdrawia duchowo oraz - jeśli taka jest wola Boga – cieleśnie. Ta praktyka kontynuowana jest do dzisiaj w sakramencie namaszczenia chorych, który każdy chrześcijanin może i powinien przyjąć w sytuacji ciężkiej choroby, operacji, zagrożenia życia czy w starości. Nie jest to jednak sakrament tylko dla umierających, dlatego nazywanie go „ostatnim namaszczeniem” jest błędem (por. KKK 1499-1532).

 

  • Rodzina chcąca zgłosić chorego do udzielenia sakramentu namaszczenia chorych powinna zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej lub zakrystii. Odwiedziny chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy o godz. 7.00.
  • Krzyż

    Ścieżką życia trudną i krętą idę do Ciebie Panie...