Nie ma....

Nie ma góry
       której by odpowiednio wielka wiara,
       nie przesunęła;

Nie ma cudu,
       którego by wystarczająco duża wiara
       nie spowodowała;

Nie ma ciemności,
       w której by odpowiednio wielka wiara,
       nie zapaliła światła;

Nie ma smutku,
       z którego by odpowiednio wielka wiara
       nie czerpała radości;

Nie ma wydarzenia,
       którego choćby mała wiara
       nie nazywała zbiegiem okoliczności;

Nie ma człowieka,
       w którym odpowiednio wielka wiara innych
       nie zmieniła go.

To bez znaczenia, jak głęboko tkwi troska,

jak beznadziejne są perspektywy,

jak bardzo splątany węzeł, jak wielka pomyłka.

Wystarczająca wiara wszystko zmieni.

Gdybyś tylko mógł wystarczająco uwierzyć Bogu.