Odpust

13.06 przypada liturgiczny obchód ku czci św. Antoniego z Padwy – patrona naszej parafii.  Dziś w naszej parafii przeżywane Odpust – liturgiczne obchód ku czci św. Antoniego – patrona naszej parafii. Niech ten dzień będzie okazją do zatrzymania się na chwilę przy postaci św. Antoniego i uświadomieniu sobie jak wiele zawdzięczamy temu świętemu, jak wiele łask wyprosiliśmy dla naszej wspólnoty za wstawiennictwem św. Antoniego oraz zapytaniem samych siebie jak bliski jest mi św. Antoni Padewski.  Już za życia Antoni miał opinię świętego. Wszechstronnie wykształcony, a równocześnie pełen pokory, prostoty, zapału apostolskiego i ducha modlitwy, cieszył się opinią cudotwórcy, wspaniałego kaznodziei i spowiednika. Około roku 1221 brat Antoni został wędrownym kaznodzieją. Kupcy zamykali sklepy na czas jego kazań i wstawano nawet w nocy, by zająć lepsze miejsce! Jego sukces polegał na tym, że umiał docierać do sumień, niezależnie od statusu materialnego, wykształcenia czy pochodzenia słuchaczy. Mówił o wierze i miłości Boga, pokorze, modlitwie i umartwieniu. Z drugiej strony bezlitośnie piętnował najbardziej wówczas rozpowszechnione wady, a zwłaszcza lichwę, której był nieubłaganym przeciwnikiem. W swoim przepowiadaniu Antoni podkreślał obowiązek świadczenia miłosierdzia ubogim.

 

 

Modlitwa do św. Antoniego

Ufni w Twoją świętą przyczy­nę i przemożne zasługi, pole­camy się tobie, święty Antoni, prosząc gorąco, byś wejrzał na nas, wzywających twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które ci z całą ufno­ścią przedstawiamy i zapisz je głęboko w twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co, przez wstawiennictwo two­je u Boga, błagamy.

Pozwól nam należeć do licz­by tych, których ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, abyśmy mogli we wszystkich potrzebach naszych znajdować w tobie ucie­czkę. Bądź pomocą naszą i po­ciechą, i nie ustawaj nigdy w hojności swojej opieki nad nami. A wśród przeróżnych łask i dobrodziejstw wyproś nam u tronu Bożego i tę ostateczną łaskę wytrwania, byśmy się mo­gli dostać do nieba i tam, razem z Tobą, wysławiać na wieki mi­łosierdzie Boże. Amen.