Patriotyzm

patriotyzm – to nie tylko Ojczyzny kochanie,         
słowa wielkie, szlachetne serca wzruszające (…)
patriotyzm – to codzienna i mozolna praca,
perlona kroplami z czoła płynącymi (…),
patriotyzm – to miłość codzienna w rodzinie,
w której wzrastają młode pokolenia (…),
patriotyzm – to zgoda wśród ludzi,
to wspólna praca dla wspólnego celu,
to myśl, co serca i umysły budzi.
pamiętaj o tym, … przyjacielu!

 

(S. Komoniewski)