Różaniec

Niebawem rozpocznie się październik. Nasze codzienne refleksje różańcowe mają za zadanie ukazać piękno i bogactwo tej modlitwy, ale również mają nas zmotywować do jej częstego odmawiania. Maryja tak bardzo umiłowała tą modlitwę, że w 1464 r. ukazała się bł. Alanusowi a la Roche i poleciła propagować różaniec. Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą go odmawiali. Oto one:

 1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
 2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
 3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.
 4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
 5. Ci, którzy zawierzą Mi przez różaniec, nie zginą.
 6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali Mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
 7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się Memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
 8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło
  Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
 9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
 10. Prawdziwe dzieci Mojego różańca będą się radować wielką chwałą w Niebie.
 11. To, o co prosić będziecie przez Mój różaniec, otrzymacie.
 12. Ci, którzy będą rozpowszechniać Mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
 13. Otrzymałam od Mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
 14. Ci, którzy wiernie odmawiają Mój różaniec, są Moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo Mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

 

            Prawda, że te obietnice robią spore wrażenie? Matka Boża wie doskonale, jak bardzo różaniec jest umiłowany także przez Pana Boga. Dlatego robi wszystko, co w Jej mocy, abyśmy za niego chwytali. Zatem do dzieła! Pozwólmy wypełnić się owym obietnicom i w naszym życiu.

 

Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych

 w naszej parafii codziennie przed Mszą św. o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 16.00.