Starajmy się...

Starajmy się być po prostu „ludźmi”,

zwyczajnymi, dobrymi, ludźmi,

którzy odrzucają wszelką przemoc.

Nie ludźmi, którzy swym zachowaniem

przypominają robota lub komputer.

Lecz takimi, którzy mają wielkie, wrażliwe serce

i zrozumienie dla wartości,

które dziś w wirze konsumpcyjnym życia zgubiły się.

Bądźmy ludźmi odmienionymi przez miłość!

Prostszymi, spokojniejszymi, życzliwszymi,

bardziej ludzkimi.