Święta Rodzina

Matko Świętej Rodziny,

najszczęśliwszej na świecie,
Bo miałaś w domu Jezusa,
Spraw, aby nasze rodziny,

zamiast pożądania
nawet słusznie należących się dóbr,
żyły na co dzień Ewangelią Jezusa.
A wtedy nie będzie dla nikogo luksusem

ani miłość, ani dziecko.
Niech żadna rodzina nie zapomina o modlitwie,
jeśli chce być uszlachetniona i doskonała. Amen.