Świętość

Musimy dążyć do świętości nie dlatego, że miło jest poczuć się świętym, ale po to, by Chrystus mógł w pełni żyć w nas Swoim życiem.

Jezus dokona z wami wielkich rzeczy, jeśli pozwolicie Mu na to i nie będziecie Mu przeszkadzać. Przeszkadzamy w realizacji Bożych planów, kiedy upieramy się przy osobie czy rzeczy dla nas nieodpowiedniej. Bądźcie bardzo surowi wobec siebie i wobec wszystkiego, co otrzymujecie z zewnątrz. Ludzie mogą przychodzić ze wspaniałymi pomysłami, z pięknym rzeczami, ale wszystko, co odrywa was od rzeczywistości waszego oddania Bogu, musi pozostać na zewnątrz.

 

św. Matka Teresa z Kalkuty