Uczyńmy...

Uczyńmy nasz dom drugim Nazaretem

Myślę, że świat dzisiaj 
stoi na głowie i że 
tyle w nim cierpienia, 
bo tak mało jest miłości 
w naszych domach 
i w życiu rodzinnym. 
 
Nie mamy czasu dla 
naszych dzieci, 
nie mamy czasu jedni 
dla drugich; 
nie ma czasu cieszyć 
się sobą wzajemnie;
myślę, że gdybyśmy 
tylko mogli żyć tak, 
jak Jezus, Maryja 
i Józef żyli w Nazarecie,
gdybyśmy mogli uczynić 
z naszych domów drugi 
Nazaret, wtedy pokój 
i radość zapanowałyby
na świecie.
 
Matka Teresa z Kalkuty