W swoim życiu chcę

W swoim życiu chcę...

 

Jak Paweł zapomnieć o tym, co za mną, a zdążać do tego, co przede mną.

Jak Dawid wznosić swe oczy ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc.

Jak Abraham ufać mojemu Bogu bez zastrzeżeń.

Jak Enoch chodzić codziennie z mym Niebiańskim Ojcem.

Jak Jehoszafat skłonić swe serce do szukania Boga.

Jak Mojżesz wybrać raczej cierpienie niż przemijające przyjemności grzechu.

Jak Daniel rozmawiać z Bogiem o każdym czasie.

Jak Hiob być cierpliwym we wszystkich okolicznościach.

Jak Józef uciekać od grzesznych przynęt.

Jak Gedeon iść naprzód, choć mych przyjaciół jest niewielu.

Jak Izajasz poświęcić się na Bożą pracę.

Jak Andrzej starać się przyprowadzić mego brata do Chrystusa.

Jak Jan przytulić się do Jezusa.

Jak Szczepan przebaczać tym, którzy mnie krzywdzą.

Jak Tymoteusz studiować Słowo Boże.

Jak Wojska Anielskie ogłaszać wieść pokoju na ziemi.

Jak mój Pan pokonać wszystkie przynęty świata nie poddając się ich urokowi.

Zdając sobie sprawę, że o własnych siłach nie zdołam tego wszystkiego osiągnąć, będę polegać na Chrystusie, ponieważ wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia.