Zabierz mnie ze sobą...

Zabierz mnie z sobą do nieba

 

Mam życzeń dużo
marzeń zbyt wiele
zabierz mnie z sobą
do nieba Aniele
Zostaw mnie w chmurach
z nimi popłynę
do morza nadziei
bo tam nie zginę
W ciemnościach nocy
ześlij sen błogi
bym nigdy i nigdzie
nie zaznała trwogi
Prowadź bezpiecznie
otocz skrzydłami
chroń przed złym świata
przed pokusami
Zabierz mnie w piękne
niebieskie krainy
radością spełnienia
obdarz złe godziny
Podaj mi rękę
bym tu została
i nigdy niczego
już się nie bała