Zamieniaj mnie Panie...

Ześlij święty ogień swój,
wypal serca mego brud,
oczy moje oczyść sam,
wypal z mego życia zło.
Wypal serca mego dzban,
bym mógł szczerze ufać Ci,
zmieniaj życie me i kształć,
bym mógł dobrze służyć Ci