Zaproś Go...

Zaproś Go 

Dom Chrystusa i twój dom.

Ukryty w tabernakulum,

jak oddany Przyjaciel,

zawsze ma czas, by cię wysłuchać.

On mówi do Ciebie nieustannie

Wsłuchaj się w Jego delikatny głos

rozbrzmiewający w twoim sercu,

w ciszy świątyni, w dźwiękach muzyki,

w blasku płonących świec,

szepczących ci o zaufaniu Bogu…

    A potem zapatrz się w krzyż,

    by przekonać się,

    że „nikt nie ma większej miłości…”

    i jak do domu, zaproś Go do swojego serca.