Życzenia

Łamię się z Wami dziś opłatkiem białym

Wy wszyscy moi, dalecy i bliscy,

Wy, co za szczęśliwej gwiazdy ideałem

Po świecie rozproszyliście się całym.

                                                 

Włodzimierz Lewik

 

     Po raz kolejny zabłyśnie na naszym niebie Betlejemska Gwiazda. Po raz kolejny ogłosi ona całemu światu radosną nowinę, że narodził się Zbawiciel, Jezus Chrystus – Bóg z nami.

Wspominając Miłość Ojca, który daje nam Swojego Syna, będziemy wpatrywać się w oblicze Boskiego Dziecięcia złożonego w żłobie. Po raz kolejny umysłem i sercem będziemy przyjmować Tego, który jest jedynym Zbawicielem człowieka i świata. Czyńmy to z miłością, podobną do tej, jaka miała Najświętsza Maryja – Matka. Tak jak Ona chcemy, aby Nowonarodzony ciągle kochał, zbawiał, błogosławił, uzdrawiał, uświecał i Królował. Chcemy być Jego matkami, braćmi, siostrami, przyjaciółmi, zwłaszcza teraz, gdy przed Jezusem zamyka się wiele drzwi ludzkich domów i serc. Chcemy razem z Maryją i Józefem bronić Go przed niesprawiedliwością i poniewierką. Chcemy stawać się chlebem dla ubogich i świątynią dla Boga.

     Niech Nowy Rok będzie pełen Bożego błogosławieństwa. Niech umacnia nas nasza wiara i nadzieja, a naszą codzienność niechaj opromienia miłość. Niech każdy dzień zbliża nas do Boga przez Maryję.

 

Ks. Proboszcz Piotr Kachel