Refleksje

 • Maj

  Powierz Matce kwiat ten drogi...

 • Bądźmy...

  Pomagajcie sobie, wspierając się wzajemnie, bądźcie dla siebie dobrzy.

 • Jezu ufam Tobie

  Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz...

 • Alleluja

  Z Chrystusem życie jest przedsmakiem niebios...

 • Jan Paweł II

  Szukając Boga człowiek musi odnajdywać siebie, skoro sam jest podobieństwem Boga. Nie odnajdzie siebie inaczej.

 • Krzyż

  Popatrz. I zobacz Jezusa, ale także - w Jezusie - siebie...

 • Nawrócenie

  Jezus mówi nam, że każdy potrzebuje nawrócenia..

 • Wielki Post

  W codziennym wyścigu z czasem zatrzymaj się choć na chwilę...

 • Wielki Post

  Co jest dla nas naprawdę ważne, a co powinno być ważne...

 • Zaproś Go...

  zapatrz się w krzyż, by przekonać się, że „nikt nie ma większej miłości…”

 • Nadzieja

  Znakiem żywej wiary jest nadzieja. Gdy brakuje nadziei, chwieje się wiara....

 • W poszukiwaniu drogi

  Kimkolwiek jesteś, możesz być tylko sobą...