Refleksje

 • Miłość

  Tam gdzie jest Miłość jest również Bogactwo i Sukces.

 • Beduin i pustelnik

  Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. 

 • Nie oceniaj...

  Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać...

 • Boże Miłości

  Dałeś nam Boże umiejętności wiele,

  by móc osiągać przeróżne cele.

  Ku chwale Twojej, i dla dobra ludzkości,

  Ty nam to dałeś – Boże Miłości!

 • Dobry człowiek

  Stań się dobrym człowiekiem, w pełni dobrym człowiekiem. Wtedy kawałek świata, w którym żyjesz i pracujesz, stanie się dzięki temu lepszym kawałkiem świata.

 • Czas

  Czas - bożek współczesnego człowieka. Dla kogo nie mamy czasu? 

 • Święta Rodzina

  Rodzina to jeden  z najwspanialszych pomysłów Pana Boga

 • Wigilia

  Wigilia to nie jest czas,
  gdy jest prezentów moc
  Wigilia to nie jest czas,
  gdy potraw sto na stole
  Wigilia to przepiękny czas,
  Bożonarodzeniowy czas,
  Gdy siedzimy wszyscy w kole,
  i MAMY bliskich przy stole.

 • Mój Adwent

  Życie jest oczekiwaniem,
  Na Twe przyjście do mnie Panie.

 • Doza miłości

  Gdybyś tylko mógł wystarczająco kochać, 
  byłbyś najszczęśliwszym
  i najpotężniejszym stworzeniem na świecie.
 • Adwentowe przesłanie

  Adwent głosi to przesłanie,

  Którym Ty nas wzywasz, Panie,

  Na pokutę i czuwanie.

 • Adwent...

  Czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa powinien być również przeznaczony na refleksję nad Jego miejscem w naszym życiu. Warto zadać sobie pytanie: kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Dodatkiem czy centrum?