Refleksje

 • Pewnego dnia...

  Pewnego dnia spojrzał na Ciebie Pan, a ty poszedłeś za Nim...  On ukochał Cię  nad życie...

 • Zło lubi natychmiastowe postanowienia

  Pan Bóg rozmawia z człowiekiem dziś i wymaga natychmiastowego opowiedzenia się po Jego stronie. On podaje rękę i czeka na odpowiedź. Kto natychmiast nie wyciągnie swojej ręki, lecz odpowie: „Uczynię to jutro”, nie nawraca się, zostaje sam w swoim dotychczasowym świecie. Stąd też Panu Bogu nie chodzi o dobre postanowienia, lecz o ich wykonanie. Chodzi Mu o natychmiastową odpowiedź, o czyn.

 • Szczęśliwość

  Znajdź dzisiaj czas, aby być szczęśliwym!

  Nie musisz porzucać pracy,

  lecz być może tylko zająć się czymś innym.

  Spróbuj być dla innych radością,

  swojego czasu darem, codziennym prezentem.

 • Bóg mnie kocha

  W momencie chrztu św. rozpoczyna się, w miarę jak człowiek dorasta, wielka przygoda świadomego spotkania z Bogiem na płaszczyźnie miłości. Cała nasza wartość jest właśnie w tym, że Bóg nas kocha.

 • Najcenniejsza wartość...

  Najcenniejszą wartością i skarbem dla każdej żony jest jej mąż. Najcenniejszą wartością i skarbem dla każdego męża jest jego żona. Idąc dalej, najcenniejszym skarbem dla małżonków są ich dzieci. Najcenniejszym skarbem i wartością dla dzieci są ich rodzice. Idąc jeszcze dalej, najcenniejszą wartością i skarbem dla narodu czy kraju jest każda rodzina. To właśnie pragnie uzmysłowić i przypomnieć nam Kościół, wskazując dziś na wzór Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.

 • Boże Narodzenie

   

  Jakaż to wielka nadzieja dla nas,

  gdy widzimy świętą Dziecinę złożoną na sianie;

  tak delikatną, kruchą i bezbronną.

  Tak delikatną - jak nasza wiara.

  Tak kruchą - jak nasza nadzieja.

  Tak bezbronną -jak nasza miłość.

 • Nie do kupienia

  Miłość powstaje przez to, że dajesz, dajesz siebie samego z całym swoim sercem. Oto klucz do wszystkich problemów, biedne dziecko dobrobytu.

 • Mój Adwent

  Panie Jezu, mam nadzieję,
  Gdy zakończę moje dzieje,
  Ty powołasz mnie do Siebie,
  I ja będę miała w niebie,
  Własne Boże Narodzenie!!!
  By narodzić się na nowo.

 • Adwentowe lektury

  Adwent jest czasem czuwania. Chodzi o gotowość podjęcia intensywnej współpracy z łaską Bożą i odparcia każdego ataku zła. To nie przypadek, że Chrystus na początku Adwentu zaledwie w sześciu zdaniach aż trzy razy woła: „Czuwajcie!”.

 • Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

  Dziś żyjemy w świecie, w którym taki Król jak Jezus jest dla wielu niewygodny. W imię wygody często współczesny świat chce odrzucić tego Króla pozbawienia Go władzy nad naszym życiem i sercem. Konsekwencje takiej postawy są widoczne na każdym kroku. Powoli królem staje się pieniądz, telewizja, komputer i inne rozrywki. Pozostaje jednak pytanie: czy naprawdę warto?

 • Gdybyś...

  NIE JUTRO LECZ DZISIAJ zwalczamy przeciwności

  NIE JUTRO LECZ DZISIAJ się liczy

  NIE JUTRO LECZ DZISIAJ jest NAJWAŻNIEJSZE

  NIE JUTRO… LECZ  T E R A Z  wszystko lub NIC!

 • Pewien człowiek

  Żył sobie pewien człowiek, nie kochał, nie współczuł, nie przebaczał, nie prosił o przebaczenie, nie prosił o miłosierdzie i miłosierdzia nie dawał. Kiedy umarł stanął twarzą w twarz z Nieogarnianą Miłością i Miłosierdziem - JEZUSEM.