Refleksje

 • Listopad

  Żal że się za mało kochało, że się myślało o sobie, że się już nie zdążyło, że było za późno...

 • Bądź pozdrowiona Maryjo...

  Bądź pozdrowiona, Maryjo, pokorna służebnico Pańska, pełna chwały Matko Chrystusa!

 • Różaniec...

  Do Ciebie Matko prowadzi droga, gdy nie ma komu się wyżalić. Ty przez różaniec uprosisz Boga i nam pomożesz duszę ocalić.

 • Miara serca...

  Człowieka trzeba mierzyć miarą serca.

 • Różaniec

  „Różaniec to skarb, który trzeba odkryć”. św. Jan Paweł II

 • Kochaj...

  „kochaj czynem i prawdą”, ponieważ sama miłość może zwyciężyć cierpienie, a ciężar miłości, który wnosisz w świat, nawet gdybyś nie widział jej owocu, wlewa nową krew w wykrwawione ciało ludzkości.

 • Rachunek sumienia

  "Gdy z łagodnością poddasz się Bożemu działaniu, to nie zabraknie ci Jego łaski". św. Ojciec Pio

 • Staraj się...

  „Starać się mówić jak najtreściwiej".  Matka Elżbieta Róża Czacka

 • Oczy serca

  Kiedy spoglądasz na drugiego człowieka oceniaj go szczerym sercem, pełnym miłości, nie zaś pogardliwym okiem...

 • Ja będę obok...

  Ja będę obok... Więc widzisz, będę obok aż do końca. To jest obietnica, którą mogę Ci dać.

 • Na wzór Maryi

  Maryjo - chcę przy Tobie żyć, za Tobą co dzień iść...

 • Czy wyruszysz?

  Czy wyruszysz ze Mną w drogę?