Refleksje

 • Miłość i dom

  Wielu współczesnych ludzi usiłuje myśleć o miłości nie troszcząc się o szukanie lub budowę domu. To poważne nieporozumienie. Prawdziwa miłość musi mieć dom. Ktokolwiek chce przeżyć miłość bez domu jest podobny do człowieka, który chciałby wyhodować kurczę z jajka pozbawionego skorupy. Czy to jest możliwe?

 • Pan jest moim Pasterzem...

  Pan jest moim pasterzem:
  niczego mi nie braknie,
  pozwala mi leżeć
  na zielonych pastwiskach.

 • Uklęknąłem...

  Uklęknąłem, by się pomodlić, ale nie za długo.  Miałem mnóstwo rzeczy do zrobienia.

 • Rozmowa...

  Dziecię Moje, zniechęcać się nie można; wiem, że Mi ufasz bez granic, wiem, że znasz Moją dobroć i miłosierdzie, więc może pomówimy w szczegółach o wszystkim, co ci najwięcej na sercu leży.

 • Wielkanocny poranek

  Boże, Jasności dziś Zmartwychwstała, rozjaśnij ziemskie ciemności, by w każdej duszy znów pieśń zabrzmiała Wiary, Nadziei, Miłości...

 • Oczyma, które płakały

  Spójrz na krzyż. Nie uwolni cię od twojego cierpienia, ale nada mu sens. Oczyma, które płakały, zobaczysz wszystko inne i o wiele lepsze.

 • Dlaczego nie wierzą?

  Wielki Post to czas głębszej refleksji nad izolacją, jaka pokrywa nasze serce; to czas ożywienia wiary, czyli usunięcia izolacji i podłączenia do źródła zbawczej mocy; to czas trudu podjętego w celu przebudowy własnego życia w oparciu o łaskę płynącą z Jezusowego Serca.

 • 40 dni...

  Łaknący potrzebuje chleba, spragniony - wody, zmęczony - odpoczynku, chory - lekarza, samotny - przyjaciela, człowiek - miłości, BÓG - CIEBIE.

 • Po co nam Wielki Post?

  Post to nie jest dieta. Wyrzeczenia, różne formy ascezy są ważne, ale ważniejsze jest wykorzystanie Wielkiego Postu jako okazji do renowacji własnego człowieczeństwa. We współczesnym świecie jesteśmy coraz częściej włóczęgami, a nie wędrowcami, którzy doskonale wiedzą, gdzie jest cel, do którego zmierzają. Wielki Post to szansa na przypomnienie sobie, dokąd idziemy

 • Wielki Post

  Wielki Post to czas doskonalenia siły ducha, to odkrywanie prawdy, iż chrześcijanin nie powinien ulegać pokusie. Można zaryzykować twierdzenie, że we współczesnym świecie ilość pokus, ich bliskość oraz siła ustawicznie wzrasta.

 • Za to....

  I kiedy mnie pytasz kim jestem

  Musze Ci odpowiedzieć,

  Że moje serce wciąż twarde,

  Jeszcze nie otwarte,

  Jeszcze nie bijące.

 • Pocałunek

  Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie – cel pozostanie.