Refleksje

 • Panie Boże

  Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić.

 • Kartoteka

  Imię Jezusa zakrywało moje na coraz większej ilości kartek. Było pisane krwią. Jezus otwierał kolejne szufladki uśmiechając się do mnie smutno i podpisywał, podpisywał, podpisywał...

 • Nowy Rok

  Czy ostatni rok był dla ciebie dobry?

  Stajesz się bardziej człowiekiem, lepszym człowiekiem?

  Miałeś na to 365 dni!

 • Do Betlejem...

  Co roku do Betlejem spieszysz

  Z którym podążasz orszakiem?

 • Betlejem...

  Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,

  że może z niej uczynić Betlejem.

  Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,

  że może przyjąć Boga,

  do tego wystarczy tylko wiara i nadzieja

  a Miłość przyjdzie sama...

 • Boże Narodzenie

  Nad Betlejem serca twego
  Znowu Gwiazda błyszczy

 • Mój adwent

  Życie jest oczekiwaniem,
  Na Twe przyjście do mnie Panie.
  Na Twe święte zmiłowanie,
  Na spotkanie z Tobą Panie,
  Twoje we mnie królowanie.
  W chwilach spotkań z Tobą.

 • Adwent

  Adwent głosi to przesłanie,

  Którym Ty nas wzywasz, Panie,

 • Adwentowe drzwi

  Pamiętajmy, że ważny jest każdy dzień naszego życia, każda chwila. O tym przypomina nam Adwent, który jest również oczekiwaniem na nadejście Pana na końcu czasów.

 • Adwent

  Adwent to nieustanna tęsknota za Bogiem
  i na Jego przyjście w modlitwie czuwanie
  to Boża miłość stoi za progiem
  to słowo Boże które ciałem się stanie

 • Króluj nam Chryste

  Błogosław serca czyste,

  gdy ciężar grzechów spadł.

 • Żona doskonała

  Kochać oznacza przyjmować „innego” z jego sposobem bycia, z jego innością, z jego wadami, a nie kopię naszych snów. Doskonały mąż to nie ten, który chce mieć doskonałą żonę.