Refleksje

 • Różaniec

  Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić na polu walki

 • Blask Prawdy - Dzień Papieski

  Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego właściwe powołanie i ostateczne przeznaczenie.

 • Różaniec

  „Jestem cała w Różańcu, tam Mnie szukajcie – tam Mnie znajdziecie” (Matka Boska do Barbary Kloss)

 • Miłosierdzie Boże

  Nie potrafimy robić wielkich Rzeczy - jedynie małe z wielką miłością. (Matka Teresa z Kalkuty)

 • Litania pokory

  Nie uważaj się świętego - próbuj nim zostać.
   
 • Wiara

  Wiara jest siłą...

 • Nie czekaj

  Kochać to chcieć ze wszystkich sił dobra drugiej osoby nawet z pominięciem siebie...

 • Drogowskazy

  ...jeśli człowiek błądzi spraw aby przejrzał.

 • Trudności

  Zbyt mało jest szczęśliwych ludzi...

 • Czy wyruszysz?

  ...zawsze jestem obok ciebie...

 • Posłani...

    „Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę

 • Sztuka wyboru

  Czas wolny, sposób jego przeżywania wiele mówi o naszych priorytetach...