Aktualności

 • Boję się...

  Boję się samotności, cierpienia, bólu, boję się, że zawsze będę sama, że nigdy nie wyjdę za mąż i nigdy nie będę miała dzieci, boję się o moich bliskich, o rodzinę i przyjaciół, żeby im się coś złego nie stało, boję się złości drugiej osoby, zwłaszcza mojej siostry, boję się, że sprawię komuś przykrość, boję się powiedzieć "kocham", boję się, że znów mnie ktoś zrani, boję się, że kiedyś upadnę tak nisko, że już nie wstanę....

 • Ciche dni

  Przebaczenie nie jest dowodem słabości człowieka, lecz jego mocy. Ten, kto nie umie przebaczyć, sam zamyka sobie drogę do wolności i prawdziwej radości ducha.

 • Jesteś

  Boże, naucz mnie jak być
  płomieniem miłości...

 • Posłuszeństwo

  „Wypełnianie woli Bożej to posłuszeństwo.

  Posłuszeństwo jest najpewniejszą

  drogą do prawdziwej świętości”.

  św. Matka Teresa z Kalkuty

 • Dziś

  Zawsze szukaj światła, unikaj ciemności.

  A jeśli mimo to byłoby ci czasem zbyt ciężko,

  spróbuj być trochę jak klown w cyrku.

 • Potęga pokornej miłości

  Miłość przyjmie nawet najgłębsze upokorzenie, jeśli tylko tą drogą może uzyskać dobro dla osoby kochanej.

 • Na wzór Maryi

  Nie szukajmy nadzwyczajności w naszym życiu, nie sądźmy, że to niezwykłe pielgrzymki i nadzwyczajne czyny i umartwienia nas uświęcą, ale szukajmy raczej, jak zwykle i na co dzień z pokorą wypełniać wolę Bożą … jak zwykle i na co dzień żyć życiem uczciwym i dobrym, bo na tym polegała niezwykłość Maryi…

 • Sierpień

  Alkohol pity w nadmiarze powoduje wiele krzywd i nieszczęść. Nie rozwiązuje żadnych problemów, a uzależniając od siebie - stwarza dodatkowy: co zrobić, aby się napić?

 • Dostrzec dobro

  Jakże często oceniały człowieka według własnej miary i zewnętrznego wygładu. I jakże często się mylimy. Chrystus zachęca nas, abyśmy unikali zewnętrznego oceniania człowieka...

 • Być wiernym

  Być wiernym to nie znaczy:
  Nie błądzić.
  Nie uderzyć się.
  Nie upaść.

 • Trudno przekonać człowieka

  Jeżeli ktoś z nas otworzy się na Boga i zechce, by Bóg go przekonał, wyda w swym życiu owoc obfity. Jeśli nawet zło go dosięgnie, gdy kłos jego serca będzie już pełen, wysypie się z niego nowe cenne ziarno, które w następnym pokoleniu będzie owocowało na ziemi.

 • Polub ludzi takimi, jacy są

  Polub ich takimi, jacy są.

  Jest to najlepsza droga do twego szczęścia.