Aktualności

 • Wakacje

  Bądźmy zatem z Chrystusem w ten rozleniwiony czas. Bądźmy z Nim nie tylko jako z Panem, Ojcem, ale przede wszystkim prawdziwym Przyjacielem, który nigdy, przenigdy nie zdradzi, nie zapomni, nie zostawi. Trwajmy przy Jezusie nie od święta jedynie, nie róbmy z Niego Boga tylko od zmartwień, ale dajmy sobie szansę, kochając Go przez wszystkie dni w roku.

 • Na wyciągnięcie ręki

  Jeśli zobaczycie mnie ze złożonymi rękami, wiedz­cie, że się właśnie modlę.

 • Nakarm mnie Panie...

  Nakarm mnie, Panie,
  chlebem pokory,
  chlebem posłuszeństwa,
  chlebem miłosierdzia,
  chlebem mocy,
  abym złamał moją wolę
  i zjednoczył ją z Twoją;

 • Trójca Przenajświętsza

  Doty­kając czoła, poświęcamy Bogu nasze myśli i rozum. Angażujemy się duchowo w wielkie dzieło Bosko-ludzkie tu na ziemi. Gdy rozum nie wystarcza, wtedy doskonali go i uzupełnia wiara. Dotykając piersi angażujemy swe serce, nasze uczucia, w dzieło Bożego życia w nas, wokoło nas i przez nas. Oddajemy Bogu to, co człowiek ma najwartościowszego i czego Bóg najbardziej od nas pragnie. Dajemy Mu naszą miłość. Dotykając ramion wyrażamy gotowość potwierdzenia czynem tego, cośmy poznali i ukochali, w co zaangażowaliśmy nasz rozum, serce i wolę. Oto skrót naszej wiary i naszego zadania tu na ziemi. To wszystko zawiera się w tych kilku słowach i w tym jednym znaku. To jednocześnie najpiękniejsza modlitwa. Chodzi o to, by ją należycie rozumieć, prze­żywać i realizować.

 • Duch Święty

  Nieraz zapominamy o Duchu Świętym, pomijamy Go w naszych modlitwach. A przecież tak przydatne i wielorakie dary może nam On ofiarować, gdy się do Niego zwrócimy: Mądrość, Rozum, Radę, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Bożą. Dary te w szczególnym i pełnym wymiarze są nam udzielane w sakramencie bierzmowania. Do ducha Świętego uciekamy się nieraz, gdy potrzeba nam "światła Ducha Świętego" - przed rozmaitymi egzaminami, trudnymi sytuacjami, niełatwymi wyborami.

   

 • Maryja ma Królowa

  Maryja ma Królowa

  Maryjo Królowo!

  Tyś mą podporą duchową.

  W chwilach słabości zwracam się

  do Ciebie pełna ufności.

  Ty pomocy nie odmawiasz,

  wolę swoją nam objawiasz.

 • Maj

  Pieśnią wesela witamy, o Maryjo,
  miesiąc Twój.
  My Ci z serca cześć składamy,
  Ty nam otwórz łaski zdrój.
  W tym miesiącu ziemia cała życiem,
  wonią, wdziękiem lśni,
  Wszędzie Twoja dźwięczy chwała,
  gdy majowe płyną dni.

 • Miłość do Jezusa

  Miłość do Jezusa

  Tak bardzo kocham Jezusa,
  I to przepiękne Oblicze Jego.
  Chcę mieć Jezusa wciąż przy sobie,
  I pragnę być, prowadzony przez Niego.

 • Niedziela Dobrego Pasterza

  Dał mi Pan tę łaskę, że na drodze mojego powołania postawił wielu świętych kapłanów, którzy mogą być przykładem i za nich codziennie dziękuję. Za tych którzy może nie są przykładem, modlę się każdego dnia. Jeśli w swoim otoczeniu słyszę, że ktoś źle mówi o kapłanie, to zawsze się pytam, czy modlisz się za kapłanów? i smutno mi gdy słyszę, że NIE!!!  Może właśnie ten tydzień który dziś rozpoczynamy będzie dobrą okazją żeby modląc się o powołania, pomodlić się też za powołanych...

 • Nie ma....

  To bez znaczenia, jak głęboko tkwi troska,

  jak beznadziejne są perspektywy,

  jak bardzo splątany węzeł, jak wielka pomyłka.

  Wystarczająca wiara wszystko zmieni.

  Gdybyś tylko mógł wystarczająco uwierzyć Bogu.

 • Niedziela Miłosierdzia Bożego

  Modlitwa przez przyczynę św. s. Faustyny:  O Jezu, któryś św. s. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski..., o którą Cię proszę. Ja, grzeszny, nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia s. Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

 • Życzenia

  Jasny blask słońca w serca nadzieję wnosi.

  I przebudzenie życia światu całemu głosi.

  Bo znów wszechmocny Panie,

  czcimy Twoje zmartwychwstanie…