Aktualności

 • Duch Święty

  Nieraz zapominamy o Duchu Świętym, pomijamy Go w naszych modlitwach. A przecież tak przydatne i wielorakie dary może nam On ofiarować, gdy się do Niego zwrócimy: Mądrość, Rozum, Radę, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Bożą. Dary te w szczególnym i pełnym wymiarze są nam udzielane w sakramencie bierzmowania. Do ducha Świętego uciekamy się nieraz, gdy potrzeba nam "światła Ducha Świętego" - przed rozmaitymi egzaminami, trudnymi sytuacjami, niełatwymi wyborami.

   

 • Maryja ma Królowa

  Maryja ma Królowa

  Maryjo Królowo!

  Tyś mą podporą duchową.

  W chwilach słabości zwracam się

  do Ciebie pełna ufności.

  Ty pomocy nie odmawiasz,

  wolę swoją nam objawiasz.

 • Maj

  Pieśnią wesela witamy, o Maryjo,
  miesiąc Twój.
  My Ci z serca cześć składamy,
  Ty nam otwórz łaski zdrój.
  W tym miesiącu ziemia cała życiem,
  wonią, wdziękiem lśni,
  Wszędzie Twoja dźwięczy chwała,
  gdy majowe płyną dni.

 • Miłość do Jezusa

  Miłość do Jezusa

  Tak bardzo kocham Jezusa,
  I to przepiękne Oblicze Jego.
  Chcę mieć Jezusa wciąż przy sobie,
  I pragnę być, prowadzony przez Niego.

 • Niedziela Dobrego Pasterza

  Dał mi Pan tę łaskę, że na drodze mojego powołania postawił wielu świętych kapłanów, którzy mogą być przykładem i za nich codziennie dziękuję. Za tych którzy może nie są przykładem, modlę się każdego dnia. Jeśli w swoim otoczeniu słyszę, że ktoś źle mówi o kapłanie, to zawsze się pytam, czy modlisz się za kapłanów? i smutno mi gdy słyszę, że NIE!!!  Może właśnie ten tydzień który dziś rozpoczynamy będzie dobrą okazją żeby modląc się o powołania, pomodlić się też za powołanych...

 • Nie ma....

  To bez znaczenia, jak głęboko tkwi troska,

  jak beznadziejne są perspektywy,

  jak bardzo splątany węzeł, jak wielka pomyłka.

  Wystarczająca wiara wszystko zmieni.

  Gdybyś tylko mógł wystarczająco uwierzyć Bogu.

 • Niedziela Miłosierdzia Bożego

  Modlitwa przez przyczynę św. s. Faustyny:  O Jezu, któryś św. s. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski..., o którą Cię proszę. Ja, grzeszny, nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia s. Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

 • Życzenia

  Jasny blask słońca w serca nadzieję wnosi.

  I przebudzenie życia światu całemu głosi.

  Bo znów wszechmocny Panie,

  czcimy Twoje zmartwychwstanie…

 • Wielki Tydzień...

  WIELKI TYDZIEŃ - Wielki Tydzień to w chrześcijańskiej tradycji okres poprzedzający Wielkanoc. Wielki Tydzień rozpoczyna się 7 dni przed Niedzielą Wielkanocną. Pierwszym dniem Wielkiego Tygodnia jest Niedziela Palmowa, po której następują Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek,...

   

 • Godzina cierpienia

  Wielki Post wzywa do refleksji nad tajemnicą cierpienia i śmierci. Jezus nie odsłania tej tajemnicy, lecz wchodząc w nią zapewnia nas, że można cierpieniu i śmierci nadać sens. On sam to uczynił przez mękę i zmartwychwstanie. Obecnie zachęca nas, byśmy odważnie, pokonując lęk, podjęli godzinę naszego bolesnego doświadczenia. A jeśli ona jeszcze dla nas nie nadeszła, miejmy odwagę stanąć blisko człowieka, który ją przeżywa. Taka obecność w chwili doświadczenia umacnia i ułatwia trudną zamianę tego, co doczesne, na to, co wieczne.

 • Bóg...

  Paradoks człowieka – do dobra tęskni, do dobra się wyrywa – i dobro prześladuje.

   Dobro odrzuca i dobro krzyżuje. Rękę, która błogosławi przeklina i pluje…

  a ona nadal błogosławi, do serca przygarnia, przebacza i daruje.

 • Odwaga

  Poszukajmy w Wielkim Poście tych elementów, które pozwolą nam w sposób twórczy wykorzystać wolność zawartą w demokracji. Obok mądrości, drugą wartością jest odwaga. Niestety, tych wartości nie da się kupić za złotówki ani za dolary. Te wartości zdobywa się żmudną pracą. To one kształtują nasze serca.