Aktualności

 • Święta Rodzina

  Niech żadna rodzina nie zapomina o modlitwie,
  jeśli chce być uszlachetniona i doskonała.

 • Boże Narodzenie

  "Życzę Ci odkrycia,
  że, mimo iż śnieg znów biały i zimny,

  to można wyrzeźbić w nim nowy układ ścieżek

  do długich spacerów i rozmów...

  Zanim zaczniesz je planować,
  przemyśl, dokąd warto je wydeptać
  i nie zapomnij, by łączyły Cię
  z domami przyjaciół...

  Zostaw także jedną donikąd.
  I wypatruj, kto nią przyjdzie..."

  (Anonim)

 • Ktoś...

  Ktoś miłowany tu przyjdzie

  Dobre obejmą nas ręce

  I będą nasze uśmiechy srebrnym błękitem dziecięce.

 • Rękawica

  Relacje międzyludzkie potrzebują delikatnej równowagi. Wystarczy błahostka, aby wszystko zniszczyć.

 • Adwent...

  Adwent głosi to przesłanie,

  Którym Ty nas wzywasz, Panie,

  Na pokutę i czuwanie.

 • Króluj nam, Chryste

  Króluj nam, Chryste

  Ku Tobie tylko, Chryste

  przemierzać życia szlak.

 • Zabierz mnie ze sobą...

  Podaj mi rękę
  bym tu została
  i nigdy niczego
  już się nie bała

 • Nie wolno...

  Całe zagadnienie współczesnego miłosierdzia winno być na nowo gruntownie przemyślane i ustawione na ewangelicznym fundamencie. Kościół składa się z ludzi świadczących miłosierdzie i korzystających z miłosierdzia. Ich wzajemne współżycie musi być oparte na mądrości. Chodzi o to, by każdy dobry czyn ubogacał zarówno dającego, jak i odbierającego. Tylko taka pomoc może być nazwana ewangeliczną.

 • Wykorzystać czas

  Pamiętajmy, że świętość jest osiągalna. Gdyby nie była, Jezus by do niej nie zapraszał. Bądźmy świętymi.  

   

 • Listopad

  Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wiernych Zmarłych - Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest „Świętem Zmarłych”. 1 listopada Kościół cieszy się z faktu, że bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga w niebie. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia – 2 listopada – wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.

 • Matko Różańcowa

  Wołajmy wszyscy z wiarą, z ufnością,

  Zdrowaś Maryjo - ratuj w potrzebie,

  Zdrowaś Maryjo - pociesz strapionych,

  Zdrowaś Maryjo - zrób miejsce w niebie.

 • Prosiłem....

  Prosiłem Boga o siłę, bym mógł coś osiągnąć,
  otrzymałem słabość, bym mógł być posłuszny.