Aktualności

 • Pewien człowiek

  Żył sobie pewien człowiek, nie kochał, nie współczuł, nie przebaczał, nie prosił o przebaczenie, nie prosił o miłosierdzie i miłosierdzia nie dawał....

 • Za i przeciw przykazaniom

  A Bóg odpowiada: abyś był szczęśliwy.

 • W swoim życiu chcę

  Zdając sobie sprawę, że o własnych siłach nie zdołam tego wszystkiego osiągnąć, będę polegać na Chrystusie, ponieważ wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia.

 • Boże ziarna

  U mnie można kupić wszystko

 • Nadzieja dla nas

  Jakaż to wielka nadzieja dla nas,

  gdy widzimy świętą Dziecinę złożoną na sianie;

  tak delikatną, kruchą i bezbronną.

  Tak delikatną - jak nasza wiara.

  Tak kruchą - jak nasza nadzieja.

  Tak bezbronną - jak nasza miłość.

 • Bóg nie potrzebuje reklamy

  Pan Bóg nie potrzebuje reklamy swoich skarbów. Przyjdzie jednak czas gdy objawi całemu światu ich piękno i wartość. Autentyczne skarby mogą być ukryte w najskromniejszym opakowaniu i przez to nie tracą nic ze swej wartości.

 • Zawsze...

   

  Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swojego brata

  i wyciągasz do niego rękę,

   zawsze wtedy jest Boże Narodzenie".

   

  (Matka Teresa z Kalkuty)

 • Życzenia

  „Maleńki tak,

  Bezbronny tak,

  Kocha jak nikt,

  On daje wszystko czego brak,

  czego już nie widzi świat (…)”

 • Dwie wizja życia

  Adwentowe spotkanie ze świętym Józefem wzywa do głębszej refleksji nad własną wizją życia. Ku czemu zmierzamy?

 • Adwentowa modlitwa

  W adwentowym czekaniu gdy przycichł świat cały:

  uwielbiam Cię, Jezu, Panie godzien chwały.

 • Barbórka

  Ponieważ dzisiaj jest Barbórka pragniemy złożyć życzenia tradycyjnym górniczym wezwaniem „Szczęść Boże”. Niech w trakcie wykonywania codziennych obowiązków towarzyszy Wam drodzy Górnicy poczucie bezpieczeństwa - i to zarówno bezpieczeństwa własnego życia i zdrowia.

 • I Niedziela Adwentu

  Czas Adwentu to nie tylko okres w liturgii Kościoła, poprzedzający Boże Narodzenie.