Aktualności

 • Wywiad z Panem Bogiem

  Nie mogą zmusić nikogo do miłości , ale mogą sprawić, aby ich pokochano. Największą wartością w życiu jest nie to, co się posiada, ale to kogo się ma przy sobie. Najbogatszą osobą nie jest ta, która ma najwięcej, ale ta, która potrzebuje najmniej.

 • Czas...

  CZAS - to najcenniejsze co mamy. Spędzaj go rozsądnie.

 • Dziś mamy...

  Usuń ze swojego słownika takie słowa jak:

  "któregoś dnia" lub "kiedyś".

 • Hymn o miłości... inaczej

  Tak więc teraz trwają: wiara w Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, nadzieja w radość życia wiecznego, i miłość, która będzie rozwijać się do końca.

 • Cierpliwość...

  Życie niekiedy Cię tak potraktuje, ale nigdy się nie poddawaj, wznieś swą modlitwę, włóż swoją nadzieję w przyszłość i oddaj się.

  Nie martw się, gdy w walce otrzymasz ranę… trzeba się z tym liczyć. Pozbieraj kawałki nadziei, znowu ją zbuduj i na nowo zaufaj.

  Nie jest ważne co się dzieje…  Nie trać sił…

 • Granica

  Na granicy drogi
  nie ma drogi, JEST META...

 • Można...

  Można żywić długo do ko­goś urazę, ale po co?
  Można wy­tykać in­nym nieus­tannie błędy, ale po co?
  Można ko­muś źle życzyć, ale po co?

 • Uroczystość Objawienia Pańskiego

  Może przyzwyczailiśmy się do tego, by prze­żywać uroczystość Objawienia Pańskiego jako święto dla narodów poszukujących Chrystusa. Być może zakorzeniła się w nas myśl, że Chrystus przychodzi, aby objawić się światu ukazanemu w postaciach trzech Mędrców z różnych krajów.

 • Święta Rodzina

  Kościół stawia Świętą Rodzinę jako wzór dla każdej rodziny chrześcijańskiej ponieważ uznawała ona najwyższą władzę Boga. W domu Jezusa, Maryi i Józefa Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu i wszystko jest mu poddane. Niczego się tutaj nie pragnie ani nic się nie czyni poza Jego wolą. Cierpienie przyjmuje się w głębokim duchu wiary, a w każdej okoliczności widzi się wypełnienie planu Bożego, nawet wtedy, gdy okrywa go tajemnica. Najbardziej twarde i przykre koleje życia nie zakłócają pokoju, bo na wszystko patrzy się w świetle Bożym. Jezus jest ośrodkiem miłości, Maryja zaś i Józef zwracają się do Niego, zapominając o sobie, włączeni całkowicie w jego posłannictwo.

 • Życzenia

  Łamię się z Wami dziś opłatkiem białym

  Wy wszyscy moi, dalecy i bliscy,

  Wy, co za szczęśliwej gwiazdy ideałem

  Po świecie rozproszyliście się całym.

                                                   

  Włodzimierz Lewik

 • Mój Adwent

  Moje życie, to mój Adwent,
  To jest nieustanny zamęt.
  To powstanie i upadek,
  Skrucha i nad grzechem lament,
  Z dobrem - zło, ciągłe zmaganie.
  Z Tobą zniosę wszystko.

 • Adwent..

  Patrz w gwiazdy,

  ale uważaj na drogę

  (Wilhelm Raabe)