Aktualności

 • Cierpliwość...

  Życie niekiedy Cię tak potraktuje, ale nigdy się nie poddawaj, wznieś swą modlitwę, włóż swoją nadzieję w przyszłość i oddaj się.

  Nie martw się, gdy w walce otrzymasz ranę… trzeba się z tym liczyć. Pozbieraj kawałki nadziei, znowu ją zbuduj i na nowo zaufaj.

  Nie jest ważne co się dzieje…  Nie trać sił…

 • Granica

  Na granicy drogi
  nie ma drogi, JEST META...

 • Można...

  Można żywić długo do ko­goś urazę, ale po co?
  Można wy­tykać in­nym nieus­tannie błędy, ale po co?
  Można ko­muś źle życzyć, ale po co?

 • Uroczystość Objawienia Pańskiego

  Może przyzwyczailiśmy się do tego, by prze­żywać uroczystość Objawienia Pańskiego jako święto dla narodów poszukujących Chrystusa. Być może zakorzeniła się w nas myśl, że Chrystus przychodzi, aby objawić się światu ukazanemu w postaciach trzech Mędrców z różnych krajów.

 • Święta Rodzina

  Kościół stawia Świętą Rodzinę jako wzór dla każdej rodziny chrześcijańskiej ponieważ uznawała ona najwyższą władzę Boga. W domu Jezusa, Maryi i Józefa Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu i wszystko jest mu poddane. Niczego się tutaj nie pragnie ani nic się nie czyni poza Jego wolą. Cierpienie przyjmuje się w głębokim duchu wiary, a w każdej okoliczności widzi się wypełnienie planu Bożego, nawet wtedy, gdy okrywa go tajemnica. Najbardziej twarde i przykre koleje życia nie zakłócają pokoju, bo na wszystko patrzy się w świetle Bożym. Jezus jest ośrodkiem miłości, Maryja zaś i Józef zwracają się do Niego, zapominając o sobie, włączeni całkowicie w jego posłannictwo.

 • Życzenia

  Łamię się z Wami dziś opłatkiem białym

  Wy wszyscy moi, dalecy i bliscy,

  Wy, co za szczęśliwej gwiazdy ideałem

  Po świecie rozproszyliście się całym.

                                                   

  Włodzimierz Lewik

 • Mój Adwent

  Moje życie, to mój Adwent,
  To jest nieustanny zamęt.
  To powstanie i upadek,
  Skrucha i nad grzechem lament,
  Z dobrem - zło, ciągłe zmaganie.
  Z Tobą zniosę wszystko.

 • Adwent..

  Patrz w gwiazdy,

  ale uważaj na drogę

  (Wilhelm Raabe)

 • Adwent

   

  ...przychodzisz do mnie Panie

  i milcząc patrzysz

  czy jestem w Tobie

  zatonąć gotów...

 • Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

  Głosimy dziś królestwo prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju; królestwo, w którym spełnią się na zawsze wszystkie dobre pragnienia naszych serc. Królestwo to, dla wielu stanowiące jedynie piękny, choć nierealny ideał, dla chrześcijanina jest konkretną rzeczywistością, której nadejścia oczekuje. Drogą do tego królestwa jest Jezus Chrystus. Ten, który własną krwią wybawił nas od grzechów, zaprasza nas do pójścia za sobą drogą wiary, abyśmy żyjąc, jak przystoi świętym, mogli w pokoju oczekiwać spełnienia naszych tęsknot.

 • Trzy drzewa

  Kiedy wydaje ci się, że wszystko idzie nie po twojej myśli, zawsze wiedz, że Bóg ma dla ciebie pewien plan. Jeśli Mu zaufasz, obdarzy cię hojnie. Każde z drzew otrzymało to, o co prosiło, ale nie w sposób, w jaki to sobie wyobrażało. My nigdy nie wiemy, jakie są plany Boga wobec nas! Wiemy tylko, że Jego drogi, nie są naszymi drogami, ale Jego drogi są zawsze najlepsze.

 • Patriotyzm

  patriotyzm – to nie tylko Ojczyzny kochanie,         
  słowa wielkie, szlachetne serca wzruszające (…)
  patriotyzm – to codzienna i mozolna praca,
  perlona kroplami z czoła płynącymi (…),
  patriotyzm – to miłość codzienna w rodzinie,
  w której wzrastają młode pokolenia (…),
  patriotyzm – to zgoda wśród ludzi,
  to wspólna praca dla wspólnego celu,
  to myśl, co serca i umysły budzi.
  pamiętaj o tym, … przyjacielu!

   

  (S. Komoniewski)