Aktualności

 • Święta Rodzina

  Kościół stawia Świętą Rodzinę jako wzór dla każdej rodziny chrześcijańskiej ponieważ uznawała ona najwyższą władzę Boga. W domu Jezusa, Maryi i Józefa Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu i wszystko jest mu poddane. Niczego się tutaj nie pragnie ani nic się nie czyni poza Jego wolą. Cierpienie przyjmuje się w głębokim duchu wiary, a w każdej okoliczności widzi się wypełnienie planu Bożego, nawet wtedy, gdy okrywa go tajemnica. Najbardziej twarde i przykre koleje życia nie zakłócają pokoju, bo na wszystko patrzy się w świetle Bożym. Jezus jest ośrodkiem miłości, Maryja zaś i Józef zwracają się do Niego, zapominając o sobie, włączeni całkowicie w jego posłannictwo.

 • Życzenia

  Łamię się z Wami dziś opłatkiem białym

  Wy wszyscy moi, dalecy i bliscy,

  Wy, co za szczęśliwej gwiazdy ideałem

  Po świecie rozproszyliście się całym.

                                                   

  Włodzimierz Lewik

 • Mój Adwent

  Moje życie, to mój Adwent,
  To jest nieustanny zamęt.
  To powstanie i upadek,
  Skrucha i nad grzechem lament,
  Z dobrem - zło, ciągłe zmaganie.
  Z Tobą zniosę wszystko.

 • Adwent..

  Patrz w gwiazdy,

  ale uważaj na drogę

  (Wilhelm Raabe)

 • Adwent

   

  ...przychodzisz do mnie Panie

  i milcząc patrzysz

  czy jestem w Tobie

  zatonąć gotów...

 • Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

  Głosimy dziś królestwo prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju; królestwo, w którym spełnią się na zawsze wszystkie dobre pragnienia naszych serc. Królestwo to, dla wielu stanowiące jedynie piękny, choć nierealny ideał, dla chrześcijanina jest konkretną rzeczywistością, której nadejścia oczekuje. Drogą do tego królestwa jest Jezus Chrystus. Ten, który własną krwią wybawił nas od grzechów, zaprasza nas do pójścia za sobą drogą wiary, abyśmy żyjąc, jak przystoi świętym, mogli w pokoju oczekiwać spełnienia naszych tęsknot.

 • Trzy drzewa

  Kiedy wydaje ci się, że wszystko idzie nie po twojej myśli, zawsze wiedz, że Bóg ma dla ciebie pewien plan. Jeśli Mu zaufasz, obdarzy cię hojnie. Każde z drzew otrzymało to, o co prosiło, ale nie w sposób, w jaki to sobie wyobrażało. My nigdy nie wiemy, jakie są plany Boga wobec nas! Wiemy tylko, że Jego drogi, nie są naszymi drogami, ale Jego drogi są zawsze najlepsze.

 • Patriotyzm

  patriotyzm – to nie tylko Ojczyzny kochanie,         
  słowa wielkie, szlachetne serca wzruszające (…)
  patriotyzm – to codzienna i mozolna praca,
  perlona kroplami z czoła płynącymi (…),
  patriotyzm – to miłość codzienna w rodzinie,
  w której wzrastają młode pokolenia (…),
  patriotyzm – to zgoda wśród ludzi,
  to wspólna praca dla wspólnego celu,
  to myśl, co serca i umysły budzi.
  pamiętaj o tym, … przyjacielu!

   

  (S. Komoniewski)

 • Współcześni ludzie i śmierć

  Współcześni ludzie boją się śmierci. Śmierć, to największa niewiadoma dla współczesnego człowieka. Jedni odnoszą się do niej, jako szczęśliwego zakończenia życia, a inni za ciemny, ponury koniec wszystkiego. Śmierć jest naturalną częścią życia i wcześniej czy później każdemu z nas przyjdzie i stawić jej czoła.

 • Różaniec

  "Do Was więc, umiłowani bracia kapłani, do Was, dziatwo mała i droga młodzieży, do Was, utrudzone matki i spracowani ojcowie, do Was, prości i uczeni, zwracam się z gorącym wezwaniem: weźmy różaniec do ręki”

  (Sługa Boży Stefan Wyszyński)

 • Telefon...

  To Ty Matko Boża ?

  To ja mówię z ziemi - poznajesz ?

  Zawsze myślałem

  że różaniec to taki telefon

  podłączony niewidzialną modlitwą

  do nieba

 • Dzień Papieski 2018

  Święty Jan Paweł II, którego nauczanie dzisiaj szczególnie wspominamy, wypowiedział kiedyś słowa: „Miłość, która jest z Boga, miłość tkliwa i oblubieńcza, jest równocześnie źródłem głębokich i radykalnych wymagań”. Jest to bardzo ważna wskazówka dla nas, by w naszych spotkaniach z Bogiem prosić o to, by Pan dawał nam siłę do stawiania sobie wymagań i podejmowania takich decyzji, które pozwolą iść za Nim w naszej codzienności.